Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
176
ihr werbet lieben,
fte merben lieben.
gij zult beminnen,
zij zullen beminnen.
futurum eyaetum, (Sjorjufunft).
Tweede toekomende tijd.
id werbe geliebt habeti^
bu Werbeft geliebt haben,
cr werbe geliebt haben,
wir werben geliebt haben,
ihr werbet geliebt haben,
fte werben geliebt haben.
ik zal bemind hebben,
gij zult bemind hebben,
hij zal bemind hebben,
wij zullen bemind hebben,
gij zult bemind hebben,
zij zullen bemind hebben.
3mperatlt>, (Bcfehléform).
Gebiedende w ij z e.
licbe, (of liebe bu,) bemin, (of bemin gij),
liebet, (of liebet ihr,) bemint, (of bemint gij),
lieben ©ie, bemin, (of bemin gij,) bemint, (of bemint gij).
Regelmatige werkwoorden ter vervoeging.
loben, prijzen,
glauben, gelooven.
glühen, gloeien,
»ergpnnen, vergunnen,
fammeln, verzamelen,
anbern, veranderen,
beten, bidden,
ntilbern, verzachten,
lachen, lachen,
achten, achten,
jcrftrcuen, verstrooien.
fofïen, proeven, kosten,
glitfchen, glijden,
faften, vasten,
beftellcn, bestellen,
rebcn, spreken,
heirathen, trouwen,
fürchten, vreezen.
frofïcn, troosten,
abbiren, optellen,
fpa^icren, wandelen,
entchren, onteeren.
Over het gebruik der onderscheiden w ij zen
bij de werkwoorden.
1. Wanneer twee werkwoorden onmiddellijk bij elkander
komen, dan staat het tweede, dat het hoofdbedrijf in een' zin
aanduidt, altijd in de onlepaalde b. v. bu fannft rcchucn,
gij kunt rekenen, er Icrut fchrcibcn, hij leert schrijven, enz.
Een werkwoord, dat in de onbepaalde wijze staat, wordt