Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
den tegenw. tijd aant. wijze laat men gewoonlijk de e weg,
wanneer hierdoor geene hardheid ontstaat, b. v. er liebt, t»ii
hijrfï, maar ba rebefl, bu fïürje(t. In de aanv. wijs mag de
e niet weggelaten worden, dus niet bu hörfï, i^r h^rfet/ maar
hörefï, h^refet' •
9. De volmaakt en de meer dan volmaakt verleden tijd
worden gevormd gelijk in het Nederlandsch met de hulpwerk-
woorden haben of fein en het verleden deelwoord. De toeko-
mende met het hulpwerkwoord werben.
VERVOEGING VAN HET REGELMATIG BEDRIJVEND WERKWOORD.
Sieben, bemiTinen.
3nftnitib, (Singform).
Onbepaalde wijze.
Tegenwoordige tijd. lieben, beminnen.
Verleden tijd. geliebt haben, bemind hebben.
Eerste toekomende tijd. lieben werben, zullen beminnen.
Tweede toekomende tijd. geliebt haben Werben, bemind.
te zullen hebben.
«Participia, (^ïittclwörter).
Deelwoorden.
Tegenwoordige tijd. liebcnb, beminnende.
Verleden tijd. geliebt, bemind.
3nbicafio, (ïBirflichfcitéform).
Aantoonende wijze.
«Präfcnö (©egenwart).
Tegenwoordige tijd.
ich febe. ik bemin,
bu licbcfï, (licbfl). ' gij bemint,
er liebet, (liebt). hij bemint,
wir lieben. wij beminnen,
ihr liebet, (liebt). gij bemint,
fie lieben. zij beminnen.