Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
ben te Versailles geweest. Hebt gij er 4 den Heer S .. . ge-
sproken 5 ? Ja, mijnheer! hij was zeer tevreden over 6 zijne
reis 7, hij had reeds 8 vele merkwaardige dingen gezien en
was op het punt ^, om 10 zijne reis naar 11 de zuidelijke 12
deelen 13 van Frankrijk voort te zetten 14.
4. bafciblh 8. fd;on. 12. fublic^.
5. gcfprochcn, (4). 9. im SScgriff. 13. Sh«'!/ m. 2.
6. über, (4). 10. wordt niet vert. 14. fortjufcgcn.
7. 3ieifc, f. 3. 11. nach, (3).
115.
Gij hebt mijn boek gehad, waar 1 is het? Ik heb het ge-
had, maar ik heb het niet meer. Waar hebt gij het dan
neergelegd 2? Ik heb het op 3 de tafel gelegd. Daar 4 is
het. Hebt gij ook mijne pen gehad? Neen, mijn vriend! ik
heb ze niet gehad. Ik geloof, dat 5 mijnheer uw broeder
dezelve genomen 6 heeft. Heeft hij ook mijn cachet 7 geno-
men ? Ik heb niet gezien dat hij het genomen heeft.
1. m. 4. ba. 7. ^ctfchoft, n. 2.
2. bcnn hingelegt. 5. ba§.
3. auf, (4). 6. genommen.
116.
Het water 1 is eene der gewichtigste 2 en nuttigste 3 vloeistof-
fen 4 op 5 onze planeet 6. Zonder 7 hetzelve zou geen zaad 8 ont-
kiemen 9, geene plant groeien 10 en geen boom bloemen of
vruchten 11 voortbrengen 12; zonder water ware de bekoorlijk-
ste 13 landouw 14 eene treurige 15 wildernis 16; zonder het-
zelve zouden er nooit 17 levende 18 schepselen 19 geweest zijn.
In het kort 20, zonder water ware de schoone aarde slechts 21
eene groote woestijn 22, of 23 een verschrikkelijk 24 graf 25.
1. 2Ba(fer, n. 1. 10. wac^fen. 19. ©efchijpf, n. 2.
2. n>id)tig. 11. grucht (ü), f. 3. 20. furj.
3. nü^lich. 12. hervorbringen. 21. nur.
4. glüfllgfeit, f. 3. 13. reijenb. 22. ïBüfïe, f. 3.
5. auf, (3). 14. iJlue, f. 3. 23. ober.
6. (planet, m. 3. 15. traurig. 24. fchrecflich.
7. ohne, (4). 16. Sinobe, f. 3. 25. @rab (ä), n. 4.
8. (Same, m. 3. 17. nie.
9. feimen. 18. lebenb.