Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
ICl
futurum abfolufum, (Jufiinft)
Eerste toekomende tijd.
id) merbc roerben, ik zal worden,
bu roirf! roerben, gij zult worden.
er roirb roerben, hij zal worden,
roir roerben roerben, wij zullen
worden,
i^r roerbet roerben, gij zult
worden.
fte roerben roerben, zij zullen
worden.
ich n^crbe roerben, ik zal worden,
bu roerbcfï luerben, gij zult wor-
den.
er roerbe roerben, hij zal worden,
roir roerben roerben, wij zullen
worden.
ihr iverbet tt)crben, gij zult
worden,
fie lücrben luerben, zij zullen
worden.
gufurum cyacfum, (SSorjufunft).
Tweede toekomende tijd.
ich iiJcrbe gcroorbcn (roorben^
fein, ik zal geworden zijn.
bu iDirft gcroorbcn (irorbcit) fcin,
gij zult geworden zijn. ,
er roirb gciüorben (lüorbcn) fcin,
hij zal geworden zijn.
roir roerben geirorbcn (ivorbcn)
fcin, wij zullen geworden
zijn.
ihr iccrbet gcroorbcn (roorbcn)
fcin, gij zult geworden zijn.
fte iDerbcn gcroorbcn (roorbcn)
fcin, zij zullen geworden zijn.
ich »erbe geroorbcn (roorbcn)
fcin, ik zal zijn geworden,
bu roerbe(t geroorbcn (loorbcn)
fein, gij zult zijn geworden,
cr iDcrbc gciüorben (roorbcn)
fcin, hij zal zijn geworden,
roir roerben gcicorbcn (lüorbcn)
fcin, wij zullen zijn gewor-
den.
ihr ircrbet gciDorben (roorben)
fein, gij zult zijn geworden.
fte roerben gciviorben (roorbcn)
fetn, zij zullen zijn geworden.
gonbitionalié, (Bebingungéfonti).
V O o r w a a r d e 1 ij k e w ij z e.
^rüfcné, (©egcnroart).
Tegenwoordige t ij d.
ic^ roürtc roerben, ik zoude worden,
bu roürbcjt roerben, gij zoudet worden,
cr roürfce roerben, hij zoude worden.