Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
3. ÏÏSerbcn, worden of zullen.
3nfinittö, (Singform).
Onbepaalde w ij z e.
Tegenwoordige tijd. werben, worden of zullen.
Verleden tijd. geworben fein, geworden zijn.
Toekomende tijd. werben werben, te zullen worden.
participia, (ïïittelwörter).
Deelwoorden.
Tegenwoordige tijd.
Verleden tijd.
Werbenb, wordende.
geworben en worben (*), geworden.
3nbicatiP, (ïBirflichfeitéform). gonjunctiP, (®?öglichfeiféform).
Aantoonende wijze Aanvoegende wijze.
^rafené, (©egenwart).
Tegenwoordige tijd.
ich tcerbe, ik word, of ik zal. ich werbe, ik worde, of ik zal.
bu wirfi, gij wordt, of gij zult. bu Wcrbcfï, gij wordet, ^gij zult.
cr wirb, hij wordt, o/" hij zal. et werbe, hij worde, o/hij zal.
wit werben, wij worden, of wit werben, wij worden, of
wij zullen. wij zullen,
ihr werbet, gij wordt, o/* gij ihr werbet, gij wordet, of gij
zult. zult.
fte werben, zij worden, of zij fte werben, zij worden, of zij
zullen. zullen.
imperfectum, (33ïifpergangenheif).
Onvolmaakt verleden tijd.
ich ttJWbe (warb), ik werd. ich würbe, ik werde, <ƒ ik zoude,
bu wurbeft (warft)/ gij werdt. bu WÜrbeft, gij werdet, of gij
zoudet.
(*) Men zegt gettJOrbCtt, wanneer dit deelwoord met een zelfstandig of
bijvoegelijk naamwoord wordt verbonden; b. v. Vt ijl §CIUptlttann gclVOrbcn ,
hij is kapitein geworden; btn trant gClKOrbCtt, ik ben ziek geworden.
Doch wanneer dit deelwoord alleen als hulpwoord bij een ander werkwoord
staat, bezigt men tvotbcn, b. v. fccr gctnb ijl gcfc^Iagctt tuorben, de
vijand is geslagen geworden.