Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
gonbitionalié, (Bebinguttgéform).
Voorwaardelijke wijze.
«Prafené (©cgenmart). perfectum, (SSergangenheit).
Tegenwoordige tijd.
Verleden t ij d.
ich lüuïbe fcin, ik zou zijn. ich i®ürbe gcrocfcn fcin, ik zou
geweest zijn.
bu roücbcfl fcin, gij zoudt zijn. bu »ürbcfï gciucfcn fcin, gij
zoudt geweest zijn.
cr mürbc fcin, hij zou zijn. cr mürbe gemefen fein, hij zou
geweest zijn.
mir mürben fein, wij zouden mir mürben gemcfen fein, wi
zijn.
zouden geweest zijn.
ihr mürbet fein, gij zoudt zijn. ihr mürbcf gemcfen fein, gi,
zoudt geweest zijn.
fte mürben fein, zij zouden zijn. fie mürben gemcfen fein, zij
zouden geweest zijn.
3mperottü, Befehléform).
Gebiedende wijze (*).
fei, (<ƒ fet bu,) wees, {of wees gij).
feib, {of feib ihr,) zijt {of zijt gij).
fcin ©te, wees, {of wees gij) zijt, {of zijt gij).
(*) De gebiedende wijs heeft eigenlijk slechts den tweeden persoon van het
enkel- en van het meervoud. Om de overige personen voor te stellen bedient
men zich van de aanvoegende wijs of van het woord taifen, laten, b. v.:
Saf fein, laat mij zijn.
©ei er of taf t^n fein, laat hem zijn.
©et fïe of taß fte fetn, laat haar zijn.
©ein n>ir of ta§ (lagt) unS fein, zijn wij, laat ons zijn.
©etn fte of taf (fafit) fte fcin, laat hen of haar zijn.
Saffcn iDit fcin, laten wij zijn
Op dezelfde wijs geschiedt het ook met alle andere werkwoorden.
Daarom zullen wij deze vormen bij de volgende voorbeelden van vervoeging
niet herhalen.