Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
153
bu 6i(ï, gij zijt.
er, (fte, man, eé) ifi, hij (zij
men, het) is.
mlï ftnb, wij zijn.
i^t feib, gij zijt.
fte ftnb, zij zijn.
bu feieft, (0/ feifl,) gij zijt.
er fet, hij zij.
wir feien' {of fein ,) wij zijn.
Ihr feiet, gij zijt.
fie feien, {of fein,) wij zijn.
3mperfectum, (Sïitpergangenheit).
Onvolmaakt verleden t ij d.
Ich roarc, ik ware (*).
bu njSrefï (^roär|i) gij wäret,
er rcare, hij ware.
lïir roären, wij waren,
ihr märet, {of roärt) gij wäret,
fte mären, zij waren.
Ich "'«r, ik was.
bu mareft, (marfï) gij waart.
cr mar, hij was.
mir maren, wij waren.
ihr maret, (mart) gij waart.
fte maren, zij waren.
(perfectum, ('Vergangenheit.)
Volmaakt
Ich bln gemefen, ik ben geweest,
bu blft gemefen, gij zijt geweest
ec i|ï gemefen, hij is geweest,
mlr ftnb gemefen, wij zijn ge-
weest.
Ihr felb gemefen, gij zijt geweest
jJC ftnb gemefen, zij zijn geweest
verleden t ij d.
Ich f'i gcwefen, ik zij geweest.
. bu feiefï, {of feifi) gemefen, gij
zijt geweest,
er fet gemefen, hij zij geweest.
• mir feien {of fein) gemefen, wij
zijn geweest.
. ihr feiet gemefen, gij zijt geweest.
. fie feien, {of fein) gemefen, zij
zijn geweest.
^luéquamperfcctum, (Sorpcrgangenhelt).
Meer dan volmaakt verleden tijd.
Ich iPar gemefen, ik was geweest. Ich ware gemefen, ik ware ge-
weest.
(*) B)äre, enz. beteekent ook: ik zou zijn.