Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
voor verlenging vatbaar zijn: an, ab, ob, baé, ttJaé, in, enz.
en de voorvoegsels: er, öer, jer, enz.
c. Een klinkletter, gevolgd door eenen dubbelen mede-
klinker, wordt kort uitgesproken: fc^)Iajf, slap, glatf, glad,
©tamm, stam. Gevolgd door twee of meer ongelijke mede-
klinkers is zij ook meestal kort: 5Borf, woord, balb, weldra,
Äopf, hoofd.
Hiervan zijn uitgezonderd: 3Irt, soort, Sgarb, baard, Sgorb,
boord, .^arj, hars, .^crb, haard, ^odjft, hoogst, iïrebé, kreeft,
SOïagb, meid, 50ïonb, maan, n'dd)il, naast, neb(l, benevens,
Ob(ï, ooft, ^ab(ï, paus, ïpfcrb, paard, ©c^iuert, zwaard, fïeté,
steeds, troost, 23ogt, voogd, jart, teeder. Insgelijks
wanneer er eene klinkletter is weggelaten: Icb't (iebcf).
uitspraak der medeklinkers.
c.
Voor a, e, i, Ö en p, spreekt men deze letter uit als ts:
Geile, Gafar, Gicero, Gellon, Geuta, 6i;preffe, enz.
g.
De uitspraak der @ heeft veel gelijkheid met die der Neder-
landsche. Men zorge echter ze niet al te zeer door de keel
uit te spreken. '
Ö, q.
Wordt altijd met eene u gebruikt, en heeft dan den klank
van kw: b. v. £lual, (spreek uit kwaal) kwaal, quälen, kwel-
len, bequem, gemakkelijk.
f, é.
De (f) aan het begin eener lettergreep heeft meestal den
klank der Nederlandsche z; b. v. ©aal, zaal, ©o^n, zoon,
©eele, ziel.
De é plaatst men aan het einde eener lettergreep: Gié, ijs,
SKaué, muis.
De g wordt als de Nederlandsche s uitgesproken; b. v. SBufe
(spreek uit èoese) boete, gro§, (spreek uit groos) groot.
Dubbel scherp wordt deze letter uitgesproken na een korten
klinker; b. v. haat, leelijk.
De jf, of verdubbelde scherpe f, wordt bijna uitgesproken als
de Nederlandsche ss in sissen; b. v. miflfen, missen, jfaflfe, kas.
1*
m