Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
zadigt 3, en slechts te drinken 4, hetgeen den dorst 5 lescht G
vindt overal 7 eene open 8 tafel 9. — Gelijk 10 hij slechts 11
waarachtig 12 de waarde 13 der rust 14 gevoelt 15 , die zijne
taak 16 in het 17 zweet 18 zijns aanschijns 19 volbracht heeft 20;
zoo gevoelt ook slechts hij, die voox%W\&?iXgestreden heeft
op den 23 avond 24 van zijn leven, die hoogere gelukzaligheid 25,
welke de deugd ons verschaft 26.
1. gciDÓhiit f)a(.
2. bloß JU c(tcn.
3. fattigt.
4. JU trinfcn.
5. Durft, m. 2.
6. ftiat.
7. finbet übera«.
8. offen.
9. Sifch, m. 2.
10. mie.
11. uur.
12. mahr^aff.
13. aSerth, m. 2.
14. 3luhe, f.
15. fühlf.
16. Sagemerf, n. 2.
17. iin, saihenge-
trokk. uit: in
bem).
18. ecl;meiß, m. 2.
19. 2lngefichf,ii.2.
20. öoHbracljÉ, Nt-
21. für, (4).
22. geftritfen i)at.
23. am, (voor an
bem).
24. Slbenb, m. 2.
25. 61ücffeligfeit,f.
26. gema^rt.
OVEll DE ONBEPAALDE VOORNAAMWOORDEN EN
ONBEPAALDE TELWOORDEN.
a. Personen en zaken worden op eene onbepaalde wijze
aangeduid door: ^e^ianb, iemand, SRiemanb, niemand, man,
men, ^e^ermann, iedereen, (Etroaé, iets, (Einer, iemand, .Rei?
n»r, niemand, en deze noemt men onbepaalde voornaamwoor-
den. Zij worden op de volgende wijze verbogen:
1. 3emanb, iemand.
2. , iemands of van iemand.
3. ^ei^anbem, of Jf'^f'ianb, iemand of aan iemand.
4. 3emanben, iemand.
SRiemanb wordt op dezelfde wijze verbogen.
1. 3ebermann, ieder.
2. ^etiermanné, ieders, van ieder.
3. ^eiJermann, ieder, aan ieder.
4. 3ebermann, ieder.
1. Siner, iemand.
2. Sineé, iemands, van iemand.
3. (Einem, iemand, aan iemand.
4. Sinen, iemand.