Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
OVER DE LETTERS EN HARE
UITSPRAAK.
LETTERS.
De Hoogduitsclie letters worden nagenoeg op de volgende
wijze genoemd:
2i, a. 2Je, a. 35, b. (E, c. d). S, b. (£, e. f.
a ê b tsee oh d e f
9. 3. 3, ). t, f. I. a)ï, tn. «.
g h i jod k 1 m n
D, 0. De, ö. «p, p. Ü, q. 31, r. ©, f, é. 2, f. U, u.
O eu p koe r s t oe
Ue, ü. 25, to. 2Ö, m. 3E, y, §), p. 3, j.
u vau w X upsilon tset
Men verdeelt de letters in hlinlcers: a, a, C, t, (p), O, Ö,
U, ü; en in medeJclinJcers: b, C, t», f, g, ƒ, f, l, m, n,
p, r, é, (0, t, ü, j», y, j.
Daarenboven onderscheidt men samengestelde klinkers: al
(at;), au, au, ci (cp), cu, k, ol, ui, (up); en samengestelde
medeklinkers: cf, ff, tt, fd), ff, 6,
/
UITSPRAAK DER KLINKLETTERS.
21, a. 2Ie (a) L
De a wordt lang uitgesproken in: SRamcu, naam, Jag (spreek
uit: iaag) dag, cr fam, bij kwam.
Zij wordt kort uitgesproken in: nacht, jïamm, kam.
De a heeft den klank der Nederlandsche e in de eerste let-
tergreep van het woord wereld of als de fransche é in fete,
méme of gelijk de Engelsclie ai in fair, cliair; b. v. ^i^xe,
aar, taglid), dagelijks.
Zij wordt kort uitgesproken in:?OJanner, mannen, 6c(ïanbig
bestendig.
14' DRUK. 1
mm