Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
dient, om personen en zaken aan te wijzen, zijn óf bij-
voegelijk óf zelfstandig. De eerste zijn: biefer, deze, die;
biefe, deze, die; biefeé, dit, dat; jenet, die, gene; jene,
die, gene; jeneé, dat; zij worden als de lidwoorden ver-
bogen,
EnJcelvoud.
M a n n e 1 ij k. V r o u w e 1 ij k.
1. biefer, deze. 1. biefe, deze.
2. biefeé, dezes 0/van dezen. 2. biefer, dezer o/van deze.
3. biefem, dezen ^aan dezen. 3. biefer, dezer o/" aan deze,
4. biefen, dezen. deze.
4. biefe, deze.
O n z ij d i g.
1. biefeé, dit. 3. biefem, dezen, dit o/aan dit.
2. biefeé, dezes of van dit. 4. biefeê, dit.
Meervoud.
Voor alle drie geslachten.
1. biefe, deze. 3. biefen, dezen, aan deze.
2. biefer, dezer o/" van deze. 4. biefe, deze.
Evenzoo worden verbogen:
jener, die of gene.
jene, die of gene.
jeneé, dat.
Dikwerf gebruikt men, in plaats van deze voornaamwoor-
den, ber, bie, baé, die men wel van het lidwoord onderschei-
den moet. Als voornaamwoord hebben deze woorden altijd
den klemtoon, doch als lidwoord nooit; b. v. Die Slume i(t
bic fc^onfte bon atten, die bloem is de schoonste van alle.
©en fcnn'e id) nld)t, dien ken ik niet. Wanneer de voor-
naamwoorden, ber, bie, baé, met een zelfstandig naamwoord
verbonden zijn, worden zij geheel als de lidwoorden verbogen,
doch zonder zelfstandig naamwoord staande, hebben zij de
volgende buiging: