Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
ifl fcf)öner alé bcc mcfne, of bctn Jp)ut l(t fchöncr alê bcr mcü
nlgc; uw hoed is schoener dan de mijne.
Het eerste dezer woorden wordt als het lidwoord verbogen;
de twee andere, die met het bepalende lidwoord gebruikt
worden, worden verbogen als het bijvoegelijke naamwoord
met dat lidwoord, ©cr mcinigc wordt het meest gebruikt en
aldus verbogen:
EnJcelvoud.
Mannelijk. Vrouwelijk.
1. bcr mcinigc, de mijne. 1. bic mcinigc, de mijne.
2. bcé mcinigcn, des mijnen 2. bcr mcinigcn, der of van
of van den mijnen. de mijne.
3». bcm mcinigcn, den mijnen 3. bcr mcinigcn, der, de of
of aan den mijnen. aaji de mijne.
4. bcn mcinigcn, den mijnen. 4. bie mcinigc, de mijne.
O n z ij d i g.
1. baé mcinigc, het mijne. 3. bcm mcinigcn, het mijne
2. bcó mcinigcn, des mijnen of aan het mijne.
of van het mijne. 4. baé mcinigc, het mijne.
Zie hier de overige dezer voornaamwoorden.
Mann elijk.
bclncr, bcr bclnc, bcr bcinigc, jaers. enJc.) de uwe.
fcincr, bcr fcinc, bcr fcinigc, de zijne.
i^rcr, bct i^re, bct i^rlgc, de hare.
unfcr, bcr unfere, bcr unfrigc, de onze.
eutet, bcr eure, bcr curige, pers. meerv.) de uwe.
ihter, bcr i^re, bet i^rige, de hunne of hare.
bcr Shf«/ bcr3hfige/(3'''i'e?-s.woröfeM2'""')deuwe.
V r o u w e 1 ij k.
bclnc, b(e beinc, bic bcinigc, de uwe.
fcinc, btc fctne, bte fcinigc, de zijne,
i^re, bte i^re, bie ihrtgc, de hare.
unfere, bic unfere, bte unfrtgc, de onze.
eurc, bte eure, bte curtge, de uwe.