Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
M a n n e 1 ij k.
bein, (2"''= pers. enJc.)
uw.
fein, zijn.
i^r, haar.
unfer, onze.
tatr,{2^'pers. meerv^
uw.
i^r, hun, haar.
'jhr, i^^^pers.voorden
gebruikt) uw.
Zoo ook de volgende:
Enkelvoud.
V r o u w e 1 ij k.
beine, uwe.
feine, zijne,
ibre, hare.
unfere, onze.
eure, uwe.
O n z ij d i g.
bein, uw.
fein, zijn.
i^r, haar.
unfer, ons.
euer, uw.
"Voor
beine, uwe.
feine, zijne,
i^re, hare.
unfere of unfre, onze
i^re, hunne, hare. i^r, hun, haar.
3hre, uwe.
Meervoud.
alle drie geslachten,
eure, uwe.
i^re, hunne, hare.
uwe.
Aanmerkingen.
1. Men zij indachtig dat het bezittelijk voornaamwoord
altijd moet overeenkomen met het te voren uitgedrukte per-
soonlijke voornaamwoord, en dat men dus moet zeggen:
.^aÊen ©ie ^"d) eerloren. bu bein Suc^t»erIoren.
.^abt i^r euer 93uc^ üerloren. Hebt gij uw boek verloren.
2. De Duitschers plaatsen, bij verscheideii gelegenheden,
hunne bezittelijke voornaamwoorden daar, waar de Nederlan-
ders zich van het werkwoord toebehooren bedienen , als biefer
©arten i(ï mein, bein, fein, i^r, die tuin behoort mij, u,
hem, haar, toe.
Pp lirnnrrlnn ^üo^nT^a ^T^ii^viZu^ --T"-- ---