Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
III
vroeger ook wel met het enkelvoud des derden persoons
aangesproken: gr.
2. Het voornaamwoord bu, waarmede men één persoon alsmede
i^r, waarmede men meer personen aanspreekt, wordt gebruikt:
a. bij de aanroeping van het Opperwezen :
SSafer, bu fü^re mic^I Vader, geleid, bestuur mij!
©Oft, bir crgcb' id) mid)! God, aan U onderwerp ik mij!
Jp)crrl id) erfenne btc£;! (*) Heere, ik erken u!
b. in de dichtkunst.
^ludüd)» ©augling! bir i|t ein unetiblic£;er Sïaum ttoc^
bie vffiiegc;
ïSerbe 5);ann unb bir wirb eng bie unenblic^e 2ScIf (t).
Gelukkig Zuigeling! voor u is de wieg nog eene oneindige
ruimte; word man en de oneindige wereld is u te klein.
Sebt rco^I, t^r S3crge! i^r geliebten Sriften,
fraulid; (ïiOen Saaier, lebet rco^l (§)! '
Vaart wel, gij Bergen, gij beminde Streken,
'k Zeg u, o stille Dalen, 't laatst vaarwel (**)!
c. in de taal der vertrouwelijkheid, der verachting, des mis-
noegens en der heerschappij;
O ©o^n! fei fromm unb tugenb^aft,
©O roirfï bu glücflid) fetn . . . (tt)!
O mijn zoon ! wees braaf en deugdzaam,
En gij zult gelukkig zijn . . .
öeracfpte bief;; »ie jie^ff bu unter mir! (§§)
Ik veracht u, hoe diep staat gij beneden mij!
d. Bij algemeene grondregels;
9Bcnn bir'é »o^l gef>t, fo \)alti bid; für glüdlic^ unb
fel jufrieben.
Wanneer het u wel gaat, zoo boud u voor gelukkig
en wees tevreden.
Sable an SRiemanben einen geiler ben bu felbff befi§e(ï.
]3erisp in niemand eene fout die gij zelf bezit.
8. De tweede naamval mein, bcln, fetn, (zie de boven-
staande verbuiging) komt meestal slechts bij de dichters voor.
(*) %% Sorner. (t) ®c()itler. (§) ©emitter.
(**) Vert, van Prof. Awfter. (ff) ». ilteijl. (§§) ïelfewi^.