Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
ber de Zuidzee 13, landde 14 den zes en twintigsten April vijf-
tien honderd een eu twintig met ongeveer 15 acht en vijftig
man op Matan, en werd door 16 de inwoners aangevallen
en gedoodn. Cano, een der reisgenooten 18 van Magelhaens
liep 19, den zevenden September vijftien honderd een en twintig
na 20 eene afwezigheid 21 van twee jaren en negentien da-
gen 22, weder 23 St. Lucar binnen 24.
13. ©übfcc, f.. 2. 17. angcgrifm unb 20. nad;, (3).
14. lanbcfe. gctöbfcf.
15. ungefähr. 18. Siclfcgefährfc,
16. mürbe ton (3). m. 3.
19. lief.
21. Sibttefenheif, f.
22. Sag, m. 2.
23. itieber in, (4).
24. ein.
77.
Het licht gaat 1 met 2 eene snelheid 3 van dertig duizend vijf
honderd negen en zeventig en zeven tiende myriameters 4 of
twee en veertig duizend twee honderd acht en zeventig en
eene halve mijl in 5 eene seconde 6 en komt 7 in acht minuten
zeven en één derde seconde van 8 de zon naar 9 de aarde.
Het geluid 10, dat 11 drie honderd zes en veertig meters in
eene seconde doorloopt 12, zoude ongeveer veertien jaren
noodig hebben 14 om van de aarde de zon te bereiJcen 15.
1. geht. 6. ©ecunbe, f. 3. 11. welcher.
2. mit, (3). 7. fommt. 12. burchläuft.
3. @cfd)n3inbigfeif,f. 8. ton, (3). 13. mürbe ungefähr.
9. nach, (3). 14. brauchen.
10. Schaß, m. 2. 15. ju erreichen.
4. ?0i9riameter,m.l.
5. in, (3).
78.
Hoe laat is hetl"? — Het is zeven uur; het is half acht;
het is kwartier voor acht; twintig minuten over negen; kwar-
tier over tien; kwartier voor tien; zeventien minuten over elf;
kwartier over een; kwartier voor een; kwartier over twee;
kwartier voor twee; kwartier voor vier; kwartier over vier;
half vijf; kwartier voor vijf; kwartier over vijf; enz.
1. 2öie tiel Uhr i\t eé ?