Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
honderd vier en vijftig, door een monnik 9, genoemd 10 Bart'
hold Schwarz. De drukkunst 11 werd door Laurens 12 Koster
te Haarlem 13 uitgevonden in het jaar veertien honderd drie
en twintig. Het kompas 14 werd uitgevonden door Flavio Gioia,
een' Napolitaan 15, in het jaar dertien honderd twee. Pieter 16
Helle te Neurenberg 17 vond de horloges 19 uitlS, in
het jaar vijftien honderd, en de heeren Montgolfier vonden 20
de luchtbollen 21 tó20, in het jaar zeventien honderd drie
en tachtig.
6. @c^)ic§pult>cr, 11. 55uc^)brücfer; .16. ^ctcr. [m. 1.
n. 1. fünft, f. 2. 17. a^ürnbcrg,
7. 12. gorcnj. 18. crfanb.
8. erfnnbcn. 13. .^»arleni. 19. Safc^jenu^r, f. 3.
9. SKónc^, m. 2. 14. jfompag, m. 2. 20. crfanbcn.
10. gïamcné. 15. Sïcapolifancr. 21. guftbatIon,m.3.
75.
Hoe veel 1 Duitsche mijlen 2 heeft de aarde in haren omtrek 3 ?
Vijf duizend vier honderd. Iloe veel mijlen heeft zij 4> in
hare middellijn 5 ? Een duizend zeven honderd negentien.
Hoe veel menschen leven er op 6 de aarde ? Ongeveer 7 dui-
zend millioenen. Hoe veel zijn er'6 in Europa? Ongeveer
honderd en tachtig millioenen. Hoe veel steden telt men 9
in Duitschland ? Twee duizend en drie honderd. En hoeveel
vlekken 10 en dorpen? Bijna 11 tachtig duizend.
1. rale eicl. 5. im Dur^jmeffer. 9. ja^It man.
2. gjjcile, f, 3. 6. kbcn auf, (3). 10. glccfcn, m. 1.
3. im Umfrtife. 7. ungefähr. 11. beinahe.
4. hat (te. 8. ftnb bcrfclbcn.
76.
Ferdinand Magelhaens, die 1 in 2 de zestiende eeuw 3 de
eerste reis 4 om 5 de aarde 6 ondernam 7, verliet op den 8
twintigsten September vijftien honderd negentien met 9 vier
schepen 10 en twee honderd zes en dertig man de haven 11
van St. Lucar; ontdekte 12 den zeven en twintigsten Novem-
1. bcr. 5. um, (4). 9. mit, (3).
2. in, 6. grbc, f. 3. 10. @c^)iff, n. 2.
3. 3ahrhunberf,n.2. 7. unternahm. 11. .^"»f«" («), hi*
4. 3vclfc, f. 3. 8. bcriicg am. 12. cntbccftc.