Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
M a n n e 1 ij k.
1. bcc eine, de eene.
2. bcé einen, des eenen, van den eenen.
3. bem einen, den eenen, aan den eenen.
4. ben einen, den eenen.
V r o u w e 1 ij k.
1. bie eine, de eene.
2. ber einen, der of van de eene.
3. ber einen, der of aan de eene.
4. bie eine, de eene.
Onzijdig.
1. baé eine, het eene.
2. beé einen, des eenen ^ van het eene.
3. bem einen, den eenen, het eene of aan het eene.
4. baé eine, het eene.
Wordt het zonder lidwoord gebruikt en niet door een zelf-
standig naamwoord gevolgd, dan wordt het verbogen even
als het niet-bepalend lidwoord in dat geval.
ManneUjh. Trouwélijh. Onzijdig.
1. einer, een. eine, eene. einé, een.
2. eineé, eens. einer, eener. eineé, van een.
3. einem, eenen. einer, eener. einem, aan een.
4. einen, eenen. eine, eene. einé, een.
Wanneer de woorden jroei en brei geen lid- of voornaam-
woord voor zich hebben, worden zij aldus verbogen:
1. jroei, twee. 1. brei, drie.
2. jreeier, van twee. 2. breier, van drie.
3. jroeien, aan twee. 3. breien, aan drie.
4. jwei, twee. 4. brei, drie.
Doch in het tegenovergestelde geval blijven zij onverbogen,
.^unbert en tanfenb worden ook even als in het Nederlandseh
in het meervoud gebruikt, b. v. hunberte con SKenfc^tn haben
eé gefehn, honderden van menschen hebben het gezien, ©ie
famen ju (3) taufenben, zij kwamen bij duizenden.
Al de overige hoofdgetallen worden alleen in den derden