Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
grelfltche ©d;iuat9fei(. €ine
ganje fficlt ber atterflcinftc
mit einem gallertartige,
burchftd)tigc, äu§er(l jarte
per (m.) bringen biefen roun;
berbaren ©lanj [)er»or.
pervlakte rond. Eene gansche
wereld der allerkleinste dieren
met een geleiachtig, doorschij-
nend, ten uiterste teeder lichaam
brengen dezen wonderbaren
glans voort.
26.
(gin unoorfichtige SJIenfch t(l
oft fchäblid)er, alö ein übelge?
ftnnte; ber unijorfidjtige belel?
bigt greunbe nnb geinbe, unb
ber übclgefinnte ift SSerfol;
ger berer, bie er für fc^Iecht
(>alt. — Unfere @d)ülcr ftnb
feiten nur guten, n>ir haben
guten unb fc^ledften, fleißigen
unb faulen jufamnien; aber mir
unterfd;eibcu balb bie aufmerf;
fame ton (3) ben nadjläjfigen. —
©ie ^latina (f.) ober baö meißeö
©olb i(t hart mie gifen, behn?
bar mie ©olb unb hat
fc^önen ©lanj. Sie if{ fehr
brauchbar ju (3) »erfchiebcne
Singen; fd^ijncn fijffel, hübfdjen
Uhrfettcn unb anbere angenehme
Äunftfachen merben barauö ge;
mad;t.
Een onvoorzichtig mensch is
dikwijls schadelijker dan een
kwalijkgezinde; de onvoorzich-
tige beleedigt vrienden en vijan-
den, en de kwalijkgezinde is
een vervolger van degenen,
die hij voor slecht houdt. —
Onze scholieren zijn zelden
alleen goede, wij hebben goede
en slechte, vlijtige en luie te
zamen, maar wij onderscheiden
weldra de opmerkzame van
de nalatige. — Het platina
of het witte goud is hard als
ijzer, rekbaar als goud en heeft
eenen schoonen glans. Het is
zeer bruikbaar tot verscheiden
dingen; schoone lepels, mooie
horloge-kettingen en andere
aangename kunstvoorwerpen
worden er van gemaakt.
T E L W O O E D E N.
De telwoorden dienen om de hoeveelheid der enkele dingen
uit te drukken. Men verdeelt ze:
1°. in hoofd- of grondgetallen welke de lioeveelheid der
enkele dingen aanduiden; en
2°. in rangschikkende getallen, die van de eerstgenoemde
afgeleid worden, en onder eene menigte van dingen aan het eene
of andere eenen bepaalden rang, of eene bepaalde plaats aanwijzen.