Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
treffenden trap als bijwoord bij een werkwoord staat, dan
neemt hetzelve gewoonlijk een met het lidwoord samenge-
smolten voorzetsel vóór, en het achtervoegsel en achter zich;
b. V. 21. fd)rct()t gut, A. schrijft goed, S. f4)rc(bt bc|Tcr, aber
fd;rctbt ara (*) beffen.
7. Het Nederlandsche ie en des te, voor een vergelijkenden
trap, wordt in het Hoogduitsch uitgedrukt door: um fo enbcfïo;
b.' V. ura fo angene^raer, befïo beffcr, te aangenamer, des te beter.
8. De bijvoegelijke naamwoorden in den vergrootenden en
overtreffenden trap volgen in alles de buiging der bijvoegelijke
naamwoorden in den stellenden trap. (Zie bladz. 78 en volg.)
9. Het woordje dan, op een bijvoegelijk naamwoord volgende
dat in den vergelijkenden trap staat, wordt door alé vertaald:
hij is grooter dan zij, er tfJ grof er alé fie. 13ij vergelijkingen
van gelijkheid wordt het woordje ah vertaald door lüicofalé.
3d) bin fo gro§ roie of alé er. Ik ben zoo groot als hij.
lU. Spreekt men van twee personen, tusschen welke eene
vergelijking gemaakt wordt, dan neemt men in het Hoogduitsch
niet den overtreffenden maar den vergelijkenden trap, b. v. de
oudste van de twee, ber altere ber
X. OPSTELLEN OVER DE TRAPPEN VAN VERGELIJKING.
66.
Nankin in Sina werd 1 vroeger voor 2 de grootste stad in 3
do wereld gehouden 1, thans 4 is Londen veel grooter en volk-
rijker 5. Berlijn 6 is grooter dan Hamburg. Parijs is grooter
dan Berlijn en Konstantinopel is eene der grootste steden van
Europa. Duitschland 7 is volkrijker 5 dan Eusland 9. Frank-
rijk 10 is volkrijker dan Engeland 11, en het eiland 12 Malta
wordt voor een der volkrijkste landen der aarde 13 gehouden.
1. rourbe .... ge^al? 5. Dolfreic^. 10. granfreic^.
2. für, (4). [ten. 6. Berlin. 11. gnglanb.
3. in, (3). 7. Seutfd;lanb. 12. 3nfel, f. 1.
4. je^t. 9. Üluglanb. 13. grbe, f. 3.
67.
De olifant 1 is het grootste van alle 2 viervoetige 3 dieren;
1. ®lephant, m. 3. 2. »on (3) allen. 3. werfüfig.
(*) Samengetrokken uit On bem (Zie bij de voorzetsels).