Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
jfranf, ziek;
trumm, krom;
j^urj, kort;
Song, lang;
Oft, dikwijls;
3iot^, rood;
©c^arf, scherp;
©cfjmal, smal;
©d;mact), zwak;
©c(;marj, zwart;
©tarf, sterk;
5Barm, warm;
frSnfer, zieker; franffl, ziekste,
frümmer, krommer; frümmfï, kromste.
fürjcft, kortste,
langfl, langste,
öftcfï, meest,
röf^cfl, roodste,
fc^arfjt, scherpste,
fc^mallï, smalst.
fürjcr, korter;
langer, langer;
Öfter meermalen;
roteer, rooder;
fc^arfer, scherper;
fd)maler, smaller;
fdjicac^er, zwakker; fcfjirac^ft, zwakste.
fd)mär5er, zwarter; fd)lt»arjcft, zwartste,
(ïarfer, sterker; (ïarf)l, sterkste,
raärmer, warmer; n)armf{, warmst.
2. De andere bijvoegelijke naamwoorden behouden hun klink-
letter in al de trappen, als:
35unt, bont. ©anft, zacht,
©crabe, recht. ©d)lanf, rijzig,
©efunb, gezond. ©c^laff, slap.
©ottloó, goddeloos. ©tumm, stom.
hol. SoÖ, dol.
J?al)m, lam. Sapfer, dapper.
3lunb, rond. mak, tam, enz.
3. In den vergelijkenden trap der meerlettergrepige woor-
den, die op cl, en, er, uitgaan, wordt de c welluidendheids-
halve gewoonlijk weggelaten: b. v. cbcl, cblcr, (niet ebclcr);
bitter, bittrer; oolïommcn, üolfommncr, enz.
4. Eenige bijvoegelijke naamwoorden of bijwoorden hebben
onregelmatige trappen van vergelijking, als:
SSalb, e^cr, c^)e({, welhaast, na^er, näc^ft, nabij,
eerder, eerst. nader, naast.
@ern, lieber, liebfï, gaarne, @ut, beffer, befï, goed, be-
liever, liefst. ter, best.
.^oc^, ^o^er, hoog, 2?tel, me^r, meijl, veel, meer,
hooger, hoogst. meest.
5. De overtreffende trap kan, gelijk in het Nederlandsch,
nog verhoogd worden door het woord aller; b. v. ber aller?
grö|5c(ïe, de allergrootste. Ook door bel roeitem, verreweg,
b. V. gr itt bel roeitem ber größte, hij is verreweg de grootste.
6. Wanneer het bijvoegelijke naamwoord in den over-