Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
17. (Sc^lunb (ü), m.
2.
18. bid.
19. Sanipfiüolfc, f.
3.
20. lïctgt.
32. ©fein, m. 2. [2.
33. bie jur jgjo^e.
34. in, (4).
35. guff (ü), f. 2.
36. gcfd^lcuberfraer?
bcn.
een' draaikolk 17, waaruit eene dikke 18 dampwolk 19
oprijst 20, welke 21 een sterken 22 zwavelreuk 23 verspreidt 24,
en in welke men dikwerf 26 een' helderen 27 vuurschijn 28
ziet 29, met 30 een uitwerpsel 31 van slib en steenen 32, die tot de
hoogte^'?) van 200 voet in 34 de lucht 35 geslingerd worden
16. cincr jcnerSrtd)? 21. rodere. 29. ftef}t.
ter crroclferf ftc^ 22. (larf. 30. mif, (3).
JU (3). 23. ©c{)«5efel3eruct), 31. 2Iuéraurf(ü),m.
m. 2.
24. ücrbreifcf.
25. in it)elc(;er.
26. oft.
27. ()dl.
28. gcuerrchcinm.2.
63.
De Samiel is een wind 1, die 2 in woest 3 Arabië 4 menig-
vuldig 5 waait 6, en van verre door 7 zijnen eigendommelij-
ken 8 reuk 9 te bemerken ««10. Zijne snelheid 11 is zeer
groot, zijne uitwerkselen 12 zijn verstikkend 13 en gevaarlijk
voor het leven echter gaat ^^'15 op zekere hoogte IQ over 17
de oppervlakte der aarde 18 heen 19, en de inboorlingen 20
beschermen zich tegen hem 21, door zich op den grond te
werpen 22, hetgeen zij des te eerder kunnen doen^^, daar 24
hij zich door een' sterken 25 reuk, een hevig geraas 26 en
dikke 27 stofwolken 28 reeds 29 van verre aankondigt 30.
1. ïBtnb, m. 2. 12. QSirfung, f. 3. tcerfen auf bie
2. bcr. 13. erfïicfcnb. (£rbc.
3. rcülï. 14. (ebenégcfa^r? 23. maé fte urn fo
4. airabicn, n. 1. lic^.
15. boc^ gc^f er.
16. ingcnjiffcr J^ö^c.
17. über, (4).
18. (grboberfT[ac^)e,f.
19. ^lnn>cg.
20. (£lngcbornc,m.3.
21. bcfd)ü|cn fid)
gegcn i^n.
22. burc^> 3ïiebcr?
5. häufig.
6. roc^t.
7. t)on roclfcm
burc^, (4).
8. eigent^üralic^).
9. ©cruc^)(ü),m.2.
10. JU erfennen
11. ©cfc^iüinbig?
fcif, f. 3.
c^cr f^un ïön?
ncn.
24. ba.
25. ftarf.
26. ©craufc^), n. 2.
27. bief.
28. ©faubraolfc,f.3.
29. fc^on.
30. anfünbigf.