Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
22. Sraubc, f. 3.
23. fc^marf^aff.
versche, gele 14 boter 15 en goed brood, benevens 16 heer-
lijke 17 aardbeziën 18, zoete 19 amandelen 20, saprijke 21
druiven 22 en andere smakelijke 23 vruchten.
14. gelb. 18. grbbecrc, f. 3.
15. ®ut(er, f. 19. füg.
16. ncbfï, (3). 20. sOïan&el, f. 1.
17. ^crrlid;. 21. faftig.
59.
De rijke bewoners 1 der groote 2 steden zijn niet zoo ge-
lukkig 3, als de arme boeren gelooven 4. Er zijnh arme
lieden, welke in 6 zeker 7 opzicht 8 gelukkiger zijn, dan 9 de
rijke. Ik lielY^ in 6 Zwitserland 11 kleine dorpen gezien 10,
waarin de gouden eeuw nog JieerseU 12. Zwitserland is een
klein, hoog 13, bergachtig 14 land; men vindt er 15 bekoor-
lijke 16 dalen en vreeselijke 17 afgronden.
1. (Einiïo^ncr, m. 1. 7. gcmig. ne Scifalter noc^
2. grog. 8. .Oinfic^t, f- 3. ^crrfc^t.
3. finbnic^tfoglucT? 9. al^. 13. ^oc^;, (*).
lid). 10. ic^ |)abe... gc?
4.]:glaubcn. fc^cn.
5. Cé gicbt. 11. bic ©c^mctj.
6. In, (3). 12. raorin baé golb?
60.
Idria is eene kleine, doch 1 wegens 2 hare 3 buitengemeen 4
rijke 5 kwikzilvergroeven 6 beroemde 7 stad in 8 het Oosten-
rijksche 9 koninkrijk 10 Illyriëll. Frankfort 12 is eene schoone
stad, waarin 13 groote huizen, schoone kerken 14, fraaie tui-
nen en zeer rijke lieden zijn 15 , maar daar zijn ook velel&
arme lieden, gelijk overall!,
14. bergig.
15. man fïnbct ba.
16. rcijcnb.
17. fürc^jtcrlic^).
1. aber.
2. tucgen, (2).
3. i^rcr.
4. augcrorbcntlicf).
5. ergiebig.
6. üuccÊfitbergrubc,
f. 3.
7. berühmt.
8. in, (3).
9. öfïrcld;ifc^).
10. jfönigrcic^.
11. ^aijrien.
12. granffnrt.
13. morin.
14. tirdjc, f. 3.
15. ftnb.
16. aDcin cé gicbt
auct) iJ'eJ«'
17. mie überall.
(*) Bij de verlenging valt de c weg.