Boekgegevens
Titel: Grammaire française
Auteur: Robert, C.-M.
Uitgave: Groningue: J.-B. Wolters, 1891
Nouvelle (2e) ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204568
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grammaire française
Vorige scan Volgende scanScanned page
L, Leopold, Nederiandsche schrijvers. Geboaden. . /2,50
I^. Leopold, Blaren van allerlei boomen . . 5e druk 0«30
L. Leopold, Ned. letterk., met 36 portretten, 2e druk ViO
L. Leopold, 1. Meiregen. . . . Serie A 2le druk 0,:W
L. Leopold, 2. Dauwdroppels. . » A 22e druk 0,;i0
L. Leopold, 3. Sneeuwvlokken . > A 20e druk 0,30
L. Leopold, 4. Mosroosjes ... » A 2:ie druk 0,30
L. Leopold, 5. Wildzang ... » A lóe druk 0,30
L. Leopold, 6. Klirnop .... » A lOe druk 0,30
Leopold, 7. Stofgoud .... » A 17e druk 0,30
L. Leopold, 8. Bonte steenen. . » A lOe druk 0,30
L. Leopold, 9. Uit onze gesch. . » A 8e druk 0,30
L. Leopold, 1. Meiregen . . . Serie B lOe druk 0,30
L. Leopold, 2. Dauwdroppels. . » B 9e druk 0,30
L. Leopold, 3. Sneeuwvlokken . » B 8e druk 0,30
L. Leopold, 4. Mosroosjes ... » B 9e druk 0,30
L. Leopold, 5. Wildzang ... » B 7e druk 0,30
L. Leopold, 6. Klimop .... » B 7e druk 0,30
L. Leopold, 7. Stofgoud. ... » B 6e druk 0.30
L. Leopold, 8. Bonte steenen. . » B 3e druk 0,30
L. Leopold, 1. Meiregen. . . . Serie C 4e druk 0,30
L. Leopold, 2. Dauwdroppels. . » C 4e druk 0,30
L. Leopold, 3. Sneeuwvlokken . » C 3e druk 0,30
L. Leopold, 4. Mosroosjes ... » C 3e druk 0,30
M. en L. Leopold, Een sleutel, I (proza) 5edruk. . 1,00
M. en L. Leopold, Een sleutel, II (poëzie) 3e druk . -1,1)0
M. en L. Leopold, Oud en Nieuw. I, II. 2e druk i 1,75
M. Leopold, Opvoeding in huis en school. 6e druk 1,25
M. Leopold, De tolk, bloeml. ter vertuiing. 4e druk 0,',)0
M. Leopold, Natuurgenot.........7e druk 0,30
J. J. Lagers, Duitsch leesboek..........0,90
Dr. J. J. Le Koy, De menschelijke bewegingstoestel 1,25
13r. J. J. Le Koy, Grondstellingen der natuurkunde 1,25
Dr. J. J. LeRoy, Natuurk. van den gezonden mensch 1,25
Mr. P. W. A. Gort v. d. Linden, Zilvercrisis.... 0,75
Mr. P. W. A. Gort v. d. Linden, Muntpolitiek . . . 0,50
Mr. P. W. A. Gort v. d. Linden, Do Malaise. . . . 0,75
Mr. P. W. A. Gort v. d. Linden, De liberale partij. 2,50
Mr. W. H. de Sav. Lobman, De Ned. staatswetten 5,50
Mr. W. H. de Sav. Lobman, Het Staatsblad. I-VI.1|8 8S,95
Mr. W. H. de Sav. Lobman, De prostitutie .... 0,60
P. Louwerse, Alles zingt. Geïllustreerd. 2e dr. geb. 1,50
P. Louwerse, Gescbiedenisversjes........0,35
P. Louwerse, De kleine huisvriend. 10 deelen . . -k 0,65
P. Louwerse, Uit den Franscben tijd.......0,30
P. Louwerse, Uit ouden tijd...........0,30
P. Louwerse, Vier koningen...........0,30
P. Louwerse, De wonderwereld. Sprookjes.....0,30
P. Louwerse, Uit het jonge leven.........0,30
P. Louwerse, Kinderlief. Kleine verhalen.....0,30
P. Louwerse, Rijmpjes en vertellingen. 5 stukjes ä 0,')0
U. en V. Löveling, Gedichten. Gebonden. 2e druk 2,90
G. W. Lovendaal, Lentedagen..........0,30
G. W. Lovendaal, Aan moeders schoot. Met platen 0,50
G. W. Lovendaal, Lied der liefde.........1,50
A. Lijsen, Micbiel Adriaansz. de Uuyter.....0,50
A. Lijsen, Micbiel Adriaansz. de liuyter. Partituur, 1,25
A. Lijsen, Micbiel Adriaansz. de Kuyter. Tekstboekje 0,15
Dr. W. C. v. Manen, Persoonl. karakter der Godgel. 0,50
Dr. W. 0. v. xManen, Christelijke letterkunde . . . 0,50
Dr. W. G. V. Man^n, Het Nieuwe Testament . . . 2,iK)
Dr. Margadant, Gesch. der Grieken en Romeinen . 1,25
Dr. J. G. Matthes, Het boek Job. Art. 1—3. 2e druk 2,70
Dr. J. C. Matthes, De nieuwe richting... 6e druk 1,.50
Dr. J. C. Matthes, Nȕderl. taal- en spelregels 4e druk 0,60
Dr. J. C. Mattbes, Uit onze beste schrijvers 2e druk 1,90
Dr. J. C. Matthes, Brandt's leven van P. C. Hooft 0,90
Dr. R. A. Mees, Nieuwe denkb. op Natuurk. gebied 0,60
Dr. E. Mebler, Grieksche Syntaxis........1,00
Dr. A. J. Mertens, Eng. SpraakkunstI/"0,75,11/1,00,
III.......................1,25
Dr. A. J. Mertens, English Grammar . . . 2e druk 2,'.K)
Dr. A. J. Mertens, Beknopte Eng. Spraakkunst . . 0,60
Dr. A. J. Mertens, Inleiding Engeische taal .... 0,60
Dr. A. J. Mertens, Fransche spreekoefeningen . . . 0,75
Dr. A. J. Mertens, Duitsche spreekoefeningen . . , 0,75
Dr. A. J. Mertens, Engelse he spreekoefeningen . . 0,75
Dr. B. van der Meulen, 0ns lager onderwijs . . . 0,50
Van der Meulen en Douwes, llet kompas.....0,90
Dr. H. C. Michaelis, Bloeml. Lat. prozaschrijvers . 1,25
J. H. Meijer, History of the English literature. . . 1,50
Dr. H. \V. Middendorp, De waarde van Koch's genees-
middel tegen tuberculose............1,00
Dr. H. W. Middendorp, Nadere mededeelingen . . 0,50
Dr. H. W. Middendorp, Weitere Mittheilungen . . 0,60
Dr.H.VV.Middendorp, Tuberkelbac. bestaan niet. I, II a 0,50
John Stuart Mill, Staathuishoudkunde. 2 deelen . . 12,50
G. van Miliigen, Programma's voor de verschillende
akten lager onderwijs..............0,25
G. van Miliigen, Nederl. staatsburger ... 3e druk 1,25
G. van Miliigen, Beroepskeuze .... geb. 3e druk 2,'.)0
G. van Miliigen, Wiskundige Aardrijkskunde . . . 1,00
G. van Miliigen, Methodiek voor de lagere school , 1,00
W. B. G. Molkenboer, Teekenen in de lagere school,
Handleiding voor den onderwijzer met 80 pl. 2e druk 0,90
W. B. G. Molkenboer, Teekenschrift v.d.leerl.l-5i 0,12»
Mr. W. Modderman, Hedenda^sche regtsgeleerdheid 0,60
Mr. W. Modderman, Receptie voor het Rom. recht 1,25
Mr. W. Modderman, Handboek Rom. recht. l-ill.l|2. 12,40
Mr. W. Modderman, Pract. en theor. der rechtswetens. f 0,60
Mr. W. Modderman, Friedrich Carl von Savigny . 0,40
Mr. W. Modderman, Wil of Vertrouwen......0,75
Mr. H. E. Moltzer, Middelnederl. dramatische poezy 7,50
Mr. H. E. Moltzer, Anna Roemers Visscher .... 0,40
Mr. H. E. Moltzer, Heiligerlee...........0,30
Mr. H. E. Moltzer, Studeeren...........0,25
.Mr. H. E. Moltzer, Taalkunde...........0,50
Mr. H. E. Moltzer, Bilderdijk...........0,25
Mr. H. E. Moltzer, Shakspeare..........0,75
Mr. H. E. Moltzer, Hareniana...........1,50
•Mr. H. E. Moltzer, Historische beoefening. Ned. taal 0,40
Mr. H. E. Moltzer, De volksverb. in het rijk der taal 0,60
Mr. li. E. Moltzer, Matthias de Vries......0,60
J. Mulder, Aanschouwelijk rekenen........0,75
J. Mulder, Schriftelijk rekenen (1—100)......0,20
J. Mulder, Rekenplaten. Per stel.........3,75
L. Mulder, Eerste onderr. in de Vad. Gesch. 6e druk 0,40
L. Mulder, Handl. tot de kennis der Vad. Gesch. 13e dr. 1,90
L. Mulder, Beknopt handboek der Alg. Geschiedenis 1,90
L. Mulder, Handl. tot de kennis d. Alg. Gesch. 1.11e dr. 1,90
L. Mulder, Handl. tot de kennis d. Alg. Gesch. H. 9edr. 1,!)0
Museum. Maandbl. v. Philologie en Gesch., p.jaarg. 5,S)0
Nassau's Geschriften. 3 deelen..........15,00
Nassau's Gedachten over opvoeding, door Stellwagen 0,60
Nassau, Nederl. Koloniën door Stellwagen .... 1,05
D. R. Nauta, Repetitorium voor de Flansche letterk. 0,70
M. G. van Neck, Preparatory English Prose . . . 0,'H)
M. G. van Neck, Easy English Prose ... 2e druk 1,00
M. G. van Neck, Advanced English Prose ... 1,25
Neêrlands Plantentuin, door prof. Oudemans, 3 din. 27,00
Nederiandsche Flora door 11. Witte. Gebonden . . 50,00
Nederiandsche Flora en Pomona. Gebonden .... 55,00
Nederiandsche Boomgaard. 2 deelen. Gebonden . . 70,00
Niederländische Obstgarten. 2 Bande. Gebonden. . 70,00
J. D. van Noppen, Beknopt leerb. d. aardrijkskunde. 1,25
Nuiver en Reinders, Onde geschiedenis . . 4e druk 0,30
Nuiver en Reinders, Nieuwe geschiedenis ,5e druk 0,35
Nuiver en Reinders, Vaderl. geschiedenis .9e druk 0,35
Nuiver en Reinders, Kleine Vaderl. geschied.4e druk 0,30
Nuiver en Reinders, Nieuw honderdtal . . 3e druk 0,35
N ui ver en Reinders,Tijdrekenk. overz. vad. gesch. 5e dr. 0,30
Nuiver en Reinders, 0ns Vaderland, . . . 3e druk 0,75
Nuiver en Reinders, Oudheid en Middeleeuwen. 3e dr. 0,30
Nuiver en Reinders, Tijdrekenk. overzicht. Alg. Gesch. 0,30
Mr. J. Domela Nieuwenhuis, Gevangenisstraf , . . 0,60
A. Nuyens, De Vogelwereld. Met 300 afbeeld. Geb. 48,00
Mr. J. Oppenheim, Wet bij het oprichten van fabrieken 1,25
Mr. J. Oppenheim, Handboek Ned. Gemeenterecht. 115 6,75
Mr. J. Oppenheim, De volks regeering.......0,75
Mr. J. Oppenheim, De wet van 5 Mei 1883 (Sb. no. 48) 1,50
Jul. Oppenheim, De dubbele standaard......0,40
K. J. W. Ottolander, De beste vruchten......0,50
K. J. W. Ottolander, Handb. ooftboomteelt, met 24 pl. 2,50
Mr. A. Oudeman, Burgel. regtsvorder. 3 din. 4edi'uk 15,00
Mr. A. Oudeman, Strafvordering en strafrecht. . , 2,50
Mr. A. Oudeman, Groninger beklemregt, , 2e druk 2,00
A. A. V. Oijen, Wapenb. van Ned. fainiüën. 3 din. Geb. 200,00
Van Pelt, Even of oneven. 6 stukjes à......0,25
Van Pelt, Handleiding rekenboek. Even of oneven . 0,50
Dr. G. Penon, Bijdragen. Gesch. der Ned. letterkunde 5,70
Dr. G. Penon, Ned. dicht-on prozawerken I, III, IV,
V, VI. Geb...............à 2,90
Periodiek Woordenboek van administratieve en ge-
rechtelijke beslissingen. 1846—1887.2edr.6dln. Geb. 60,00
Periodiek Woordenboek, 182.)—18J2.......à 5,00
Mr. P. Pet, Waarheid en bewijs in het burgerl. proces 0,50
Dr. O. Pitsch, Landbouw-oiiderwijs in Nederland , 0,60
J. Poortman, Vioolschool.........2e druk 3,75
H. de Raaf, Punt A van't programma van'te^amea
in de paedagogiek.............0,60
Mr. S. M. S. de Ranitz, Art. 68 der grondwet , . . 1,K0
G. Reinders, Ned. landbouw en veeteelt. 3 din. 3e druk 14,00
G. Reinders en J. Milatz, Landbouwboekhouden. Geb. 1,50
W. Reinkingb, De Nederbndsche werkman . , , . 1,20
W. Reinkingh, In huis en hof.......2e druk 0,^30
W. Reinkingb, N'Oetmiening ien'n jagtwaide. . . , 0,25
Dr. J. Reitsma en Dr. S. D. van Veen, De hande-
lingen der provinciale Synoden. Dl. I , , , Geb. 5,50
Dr. J. Reitsma, Gesch. der gereformeerde kerk van
Nederland, gebonden............5,75
Rekenboek voor de volksschool, door J. Th. Glosse,
J. Kemper, A. C. W. Schetrer, J. Temmink, G.
Tiemersma Hz. en A. Ufkes. 6 stukjes. 7e druk à 0,-20
J. B. Rietstap, Wapenboek Nederl. adel. 2 din. Geb. 200.00
J. B. RietóUip, Wapejis v. d. Nederl. adel.. . Geb. 8,00
J. B. Rietstap, Aardrijkskundig Woordenboek. Geb. 2,90
C. M. Robert, Recueil de traductions . . , 3e druk 0,75
C. M. Robert, Grammaire Française. , geb. 2e druk 2,90
C. M. Robert, Questionnaire..........0,30
C. M. Robert, Exercices sur la grammaire française 1,90
C. M. Robert, Tot eigen oefening.........1,00
C. M. Robert, Etudes et glanures.........0,80
C.M. Robert, Abrégé de la Grammaire Française2e dr. 1,00
C. M. Robert, Exercices sur l'abrégé......1,00
W. van Roekel, Vragen Wisk. Aardrijkskunde. 2e druk 0,25
Mr. Rogers, Staathuishoudk., door Mr. L. de Hartog 1,50
P. Roorda, Klankleer en hare practische toepassing 1,50
Mr. W. V. Hossem Bza., Bargelgke rechtsvorder, ail. i 1,25