Boekgegevens
Titel: Grammaire française
Auteur: Robert, C.-M.
Uitgave: Groningue: J.-B. Wolters, 1891
Nouvelle (2e) ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204568
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grammaire française
Vorige scan Volgende scanScanned page
C. F. vanDuyl, De eerste trap van het taalonderwiïs.
Serie B. Ï-IV (Stijloefeningen), ... 2e druk i /"0,25
F. van Duyl, Oefeningen in 't Nederlandsch. 5e dr
C. F. van Duyl, Mijn vaderland
C. F. van Du '
4e druk
0,50
0.2.J
0,50
0,75
2,00
2,25
0,60
2,50
vl, Langue française, le en 2e partie
C. F. van Duyl, Langue française. 3e, 4e en 5e partie à
C. F. van Duyl, Nichten en neven........
C. F. V. Duyl, Beschavingsgeschiedenis v. Nederland
Dr. Is. van Dijk, Verkeerd Bijbelgebruik.....
J. van ECfen, De Holl. Speet.,bew. d. A.W. Stellwagen
Dr. Engelbregt, Latijnsch woordenboek. Geb. 4e dr. 9,75
Mr. A.W. Engelen, Algemeene geschied. 4dln. 3e dr. 13,00
Mr. A. W. Engelen, Tijdtafels der algem. geschiedenis 1,25
Dr. J. E. Enklaar, Eerste beginselenderscheikunde 0,75
Dr. J. E. Enklaar, Handleiding eerste begins. d. scheik. 0,40
Dr. van den Es, Grieksch woordenboek. Geb. 4e druk 9,75
Dr. van den Es, Nederl.-Grieksche woordenlijst. 4e dr. 2,50
Dr. van den Es, Grieksche antiquiteiten. . 3e druk 2,00
Dr. van den Es, Grieksche opstellen. 4 stukjes. 7e dr. à 1,25
Dr. V. d. Es, Grieksche en Romeinsche letterk. 3e druk 3,75
Dr. van den Es, Grieksche spraakkunst. . 2e druk 3,75
Dr. van den Es, Grieksche buigingsleer......1,25
Dr. van den Es, Uittreksel Gr. en Hom. letterkunde 0,50
Dr. van den Es, Studie Grieksche oudheid .... 0,50
F. L. Faisely, Cours pratique de langue française.
I f 1,15, II...................0,90
F. L. Faisely, Cours pratique de langue française.
I, II, 2e Serie............... 0,75
F. L. Faisely, Questionnaire............0,25
F. F. C. Fischer, Vocabularium..........0,75
Dr. C. M. Francken, Studieover taal-en letterkunde 0,25
Dr. C. M. Francken, De wet op het hooger onderwijs 0,50
Dr. C. M. Francken, Grieksche en Uomeinsche letterk. 0,40
Dr. C. M. Francken, Oratio de civitate Atheniensi. 0,60
Dr. C. M. Francken, Prometheus en Pandora . . . 0,50
Dr. C. M. Francken, Plauti Aulularia.......1,50
J. G. Frederiks,Oefeningen!.h.schrijvend.Ned.taal 0,90
Aimé Gauthey, La gerbe.............0,90
Mr. C. C. Geertsema, De zijlvestenijen in Groningen 0,90
Mr. C. J. Geertsema, Ongebouwde eigendommen . 0,90
W. V. Gelder, Schoolatlas v. Nederl. Oost-Indië. 3e dr. 2,50
W. van Gelder, Uit Indië de aarde rond. I. 4e druk 0,40
W. van Gelder, Uit Indië de aarde rond. II. 3e druk 0,50
W. van Gelder, Kaart van Java en Madoera . . . 1,00
I. van Gelderen, Nederlandsche taal in de lagere school.
Ie stukje /"0,20, 2e en 3e stukje à ƒ0,25, 4e stukje 0,30
I. van Gelderen, De candidaat-hoofdonderwijzer , , 0,75
J. Geluk, Opvoedingsleer.............1,50
J. Geluk, Woordenboek voor opvoeding en onderwijs 12,50
A. van Gestel, De justitia et lege civili......" "
Gids voor den onderwijzer. I—VIII.......à
Dr. W. Gleuns, Leerboek der meetkunde . 4e druk
Dr. W. Gleuns, Wis- of sterrekundige aardrijksk. 3e dr.
J. J. A. Goeverneur, 140 kinderliederen . . 4e druk
J. J. A. Goeverneur, Vijftig kinderspelen . 2e druk
J. J. A. Goeverneur, Fabelboek. 4 stukjes. 10e dr. à
J. J. A. Goeverneur, Nieuw fabelboek met gekleurde
platen. 4 deeltjes..........10e druk à
J. J. A. Goeverneur, De keesiade.........
A. W. Gravelaar, Leerboek der rekenkunde. I. . .
A. W. Gravelaïïr, Rekenkundige vraagstukken. . .
A. W. Gravelaar, Reketikundige vraagstukken. II .
N. L. W. A. Gravelaar, Vraagstukken. I: Planimetrie
N. L.W. A. Gravelaar,Vniagstukken. II: Stereometrie
N. L. W. A. Gravelaar, Leerboek der algebra, leged.
N. L. W. A. Gravelaar, Grondbegins. der perspectief
N. L. W. A. Gravelaar, Vraagst. b. h. Leerb. d. Alg. I
N. L. W. A. Gravelaar, Leerboek der planimetrie .
T. Greidanus, Theorie der rekenkunde . . 2e druk
T. Greidanus, Rekenvoorstellen......4e druk
T. Greidanus, Antwoorden op de rekenvoorstellen .
T. Greidanus, Leerboek der algebra. I en II. . , i
Van Grieken, Burgerlijke bouwkunde. 3 deelen . .
Dr. F. G. Groneman, Natuurkundige vraagst. 3e dr.
Dr. F. G. Groneman, Honderd vraagstukken ter
herhaling van de natuurkunde.....2e diuk
De Groot, Leopold en Rijkens, Nederl. letterk. 6e druk
Dr. J. H. Gunning JHz., Iet protestantsche Nederland
Dr. J. H. Gunning JHz., Onze eeredienst.....
Dr. J. H. Gunning JHz., De chasidim.......
Dr. J.H. Gunning JHz., Leven van H. W. Witteveen
Dr. J. H.GunningJHz., De blijvende Heerdaarboven
J. H. A. Günther, Leerboek d. Engelsche taal. 2edr.
J.H.A.Günther, A Handbook of the English Language
Dr.A.Halberstadt, Oefening in de Latijnsche vormleer
Dr. A. Halberstadt, Lhomond's Urbis romae 2e dr.
Dr. A. G. van Hamel, La chaire de Français . . .
C. van Haren, Wet Vermogensbelasting ....
van Haren, Wet beroeps- en bedrijfsbel. Afl. 1 .
Hazewinkel, Algem. en Vaderl. Geschied. A geb.
Hazewinkel, Algem. en Vaderl. Geschied. B geb.
Heeringa Gz., Nederlandsche stijl. I en II . . à
E. Helge, Schetsen van dieren. I . . . 18e druk
E. Helge, Schetsen van Dieren. II......
E. Helge, Schetsen van planten ... 13e druk
E, Helge, Schetsen van planten. II.....
E. Helge, Schetsen van delfstoffen . . 9e druk
J.E.Helge, Schetsen v. natuurversch. Ie en 2e st. 6e dr. ä
J, £. Helge, De measch.........5e druk
1,90
4,IK)
1,25
0,90
1,25
0,50
0,25
0,60
0,50
0,75
0,50
0,50
0,50
0,50
1,25
0,60
0,50
1,25
1,50
1,25
0,10
1,75
25,00
1,25
0,60
3,80
1,90
1,90
1.25
0,75
0,60
1,25
1,90
0,90
1,90
0,60
1,25
0,40
1,90
2,90
0.75
0.30
0,30
0,30
0,30
0,30
0.30
0,30
3. fi. Hetge, rtet dierenrijk........Ûe druk /0,SÓ
J. E. Helge, Het plantenrijk...........0,30
J. E. Helge, De plant...............0,30
Dr.W. L. V. Heiten, Kleine Nederl. spraakkunst. 5e dr. 1,90
Dr. W. L. van Heiten, Vondels taal........3,75
Dr.W. L. V. Heiten, Bijdrage vaderlandsche taalstudie 0,60
Dr. W. L. van Heiten, Middelnederlandsche versbouw 1,90
Dr.W. L. V. Heiten, Middelnederlandsche spraakkunst 7,50
Dr. W. L. van Heiten, Van den Vos Reynaerde . . 3.00
C. R. C. Herckenrath, Le français enseigné en français, I 0,30
S.G.Heringa,Aardrijkskundigwoordenb.v.Nederland 2,90
H. Hermans en Dr. J. Woltjer, Historische atlas. 3e dr. 2,90
D. Hoekzema's Gleanings from English prose. 7e druk 1,75
D. Hoekzema's Gleanings from English poetry. 4e dr, 1,75
D. Hoekzema, Matériaux biographiques . . 2e druk 0,75
A.F.C.Hoffmann,Teekencursus v.d.lagereschool.2 st.à 0,40-
K. Hofkamp, Vertellingen v. een torenwachter. 10e dr. 0,30
K. Hofkamp, Klokjes. Nieuwe vertellingen. 8e druk. 0,30
Hofkamp en Haarman, Schrijfcursus. 2 stukj. 3e dr. à 0,25
C. Honigh, Hoogduitsch leesboek. I . . . .5e druk 0,75
C. Honigh, Hoogduitsch leesboek. II. . . . 3e druk 1,00
C. Honigh, Hoogduitsch leesboek. Hl . . . 2e druk 1,25
C. Honigh en G. J. Vos Az,, Van eigen bodem. A. Uit
tweeërlei pen. Inleidende reeks. 1—6. 8e druk à 0,30
C. Honigh en G. J. Vos Az., Van eigen bodem. B.
Uit velerlei pen. Voor de lagere school. 1 —6. 2e dr. à 0,25
C. Honigh en G. J. Vos Az., Van eigen bodem. C.
Uit velerlei pen. Voor de lagere en middelb. school.
1-3. 12e druk. à f 0,30. 4-6.....8e druk à 0,40
C. Honigh en G. J. Vos Az, Van eigen bodem. C.
7e en 8e stukje. Slotbundel...........1,25
C. Honigh en G. J. Vos Az., Liedeboek. I.....0,23
J.v.d.Hout enT.J.Tengeler, Aant. o. d. studie d. rekenk. 0,90
C. Huygens, Dichtwerken door Dr. J. A. Worp,
8 dln. gebonden.............à 2,90
C. Huygens, Zedeprinten door H. J. Eijmiel . . . 1,25
Jaarboek der Groninger universiteit. I—IV ... à 1,-K)
H. Jacobs, Foutieve oplossingen.........0,25
H. Jacobs, Vragen met toelichtingen over de theorie
der rekenkunde................0,40
H. Jacobs, Voorbereiding voor het mondeling examen
van hoofdonderwijzer............0,50
Jacobs en Koenen, Nederl. spraakkunst. Gebonden 3,00
Dr. A. de Jager, Nieuwe taal- en letteroefeningen . 1,00
J. G. Jeen, Verwarming en ventilatie.......1,25
Dr.Jonckbloet, Nederl. letterkunde 6 dln. Geb. 4e dr. 17,40
Dr. Jonckbloet, Bekn. gesch. d. Nederl. letterk. 3e dr. 2,50
Dr. Jonckbloet, Beoefening d. Nederlandsche letterk. 0,60
Dr. Jonckbloet, Vanden Vos Reinaerde......4,90
Dr. Jonckbloet, Etude sur Ie roman de Rénart . . 6,^X)
Dr. Jonckbloet, Gedenkboek d. Gron. hoogesch. Geb. 10,90
Kaart der Nederlanden, in 9 bladen.... 3e druk 10,00
D. Kanon, Rekenonderwijs. 4 stukjes......à 0,20
G. L. Kepper, Regeering van Willem III.....37,oO
Dr.P.J.vanKerckhotT,Tegenw.toestand der scheikunde 0.60
Dr. P. J. van Kerckholf, Over chemische verbinding 0,60
A. J. Kikkert en I. Bulk, Boekhouden v.bloemkweekers 0.60
M. J. Koenen, De Kleine Steller, 2 stukjes ... à 0,15
M. J. Koenen, Het nieuwe taalboek. I—IV. le,lledr. à 0,20
M. J. Koenen, Het nieuwe taalboek. IV. 2e. 7e druk 0,20
M. J. Koenen, Het nieuwe taalboek. V, VI. 5e druk 0,50
.\!.J.Koenen,Voorlooper v. h. nieuwe taalboek. 4e druk 0,25
M. J. Koenen, Denken en schrijven. I—IH. 2e druk â 0,20
M. J. Koenen, Denkenenschrijven.IVenV.3edrukà 0,25
M. J. Koenen, Handleiding............0.50
M. J. Koenen, Een kleine sleutel.....2e druk 0,25
H. J. Koenen, Nederlandsch zakwoordenboekje. 7e dr. 0,25
M. J. Koenen, Handleiding b. h. rekenen op rekenraam 0,50
M. J. Koenen, Rekenboek der aanvangsklasse . . . 0,20
M. J. Koenen, Hoofdrekenen. 2e afdeeling.....0,20
M. J. Koenen, Keur uit Staring ..........1,00
M. J. Koenen, Bloemlez. uit Bilderdijk. 2 deelen à 1,25
M. J. Koenen, Nederlandsche spraakkunst.....1,50
M. J. Koenen, Practische stijlleer.........1,00
M. J. Koenen, Proefsteen voor 't examen.....0,60
M. J. Koenen, Kleine Nederlandsche spraakkunst . 0,50
M. J. Koenen, Ter herhaling...........0,90
M. J. Koenen, Korte lessen....... 2e druk 0,60
M. J. Koenen, Nederlandsche Dictees. . 3e druk 0,60
M.J.Koenen,De hoofdzaken d. Nederlandsche spraakk. 0,35
M. J. Koenen, Oefenschool der spraakkunst .... 0,75
M. J. Koenen, Grepen uit de Nederl. Spraakk. . . . 0,25
M. J. Koenen en W. Westendorp, Taalonderwijs . 0,25
A. M. Kollewijn, Nederl. Bezittingen . . 4e druk 0,75
A. H. van der Kolff, Paedagogisch vragenboek . . 0,50
De Kostschool, door een Kostschoolhouder.....0.50
W. Kreling, Beginselen der meetkunde . . 6e druk 1,75
W. Kreling, Meetkundige werkstukken......0,90
W. Kreling, Meetkundige vnvagstukken......0,60
K. W. Krüger, Grieksche spraakleer. I, II.....2,90
Dr. E. F. Kruijf, Naamlijst der zendelingen in plano 0,25
Dr. E. F. Kruijf, Zendelingsgenootschap. Ie ged. bij int. 2,75
Joh. A. Leopold, Hochdeutsche Sprachschule. 3e druk 1,90
Joh. A. Leopold, Deutsches Lesebuch. I, IL 5e druk à 1,90
Joh. A. Leopold, Kleine Deutsche Sprachschule . . 1,25
Joh.A.enL.Leopold,Nederl.leesb. le,7e en 8e st. 3e dr. à 0,35
Joh. A.enL.Leopold, Van de Schelde t.de Weichsel. 3 dln. 18,00
Kath. Leopold, Tooneelatukjes voor de jeugd . . . 0,70
Kath. Leopold, Aanschouwiugslessea......0,90