Boekgegevens
Titel: Grammaire française
Auteur: Robert, C.-M.
Uitgave: Groningue: J.-B. Wolters, 1891
Nouvelle (2e) ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204568
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grammaire française
Vorige scan Volgende scanScanned page
NIEUWE UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, TE GRONINGEN.
H. Aalderink, Wetten op Militie en Schutterij , . /'2,90
Aardrijksk. Schrijfboek van Nederland (in 16 kaarten) 0,10
Aardrijksk. Schrijfboek van Europa (in 16 kaarten) 0,10
R. van Assen, School-wandkaart van Friesland . . 12,00
Atlas van Nederland voor lei en schrift. 5e druk . 0,15
Baale en Van Duinen, Cours de Lecture. I—III k 1,25
H. Baas, Ons Vaderland...........0,25
Dr. A. Baehrens, Miscellanea Critica......2,90
Dr. A. Baehrens, Lectiones Horationae.....1,25
J. D. Bakker, De kleine taalgids. 6 stukjes. 2e dr. k 0,25
J. D. Bakker en J. Mulder, Aardrijksk. van Nederland 0.20
W. H. M. Bartels, Het rekenen uit het hoofd . . 0,15
W. H. M. Bartels, Nederlandsche schoolliederen. 1—6.
1 f 0,20, 2 en 3 ƒ 0,25, 4 en 5 Z' 0,30, 6. 2e druk 0,40
Dr. J. W. Beek en Dr. J. van Wageningen, Grieksche
Opstellen. 1-4.............a 1,25
Dr. Beek en Dr. v. Wageningen, Vocabularium. 1—4 a 0,75
Beekman en Van Goor, Duitsch leesboek. I. 5e druk 0,50
Beekman en Van Goor, Duitsch leesboek. II. 3e druk 0,75
Beekman en Van Goor, Duitsch leesboek. III. 2e druk 1,00
Beekman en Van Goor, Duitsch leesboek. IV, V i 1,00
J. F. Bense, Shorter works, 2 vols......h. 1,00
J. van den Berg, Fierste teekenschriften. 1—6 . a 0,10
J. V. d. Berg, Teekenschriften. 1—4 i /'0,15, 5-8 a 0,20
F. Lz. Berghuis, Beknopte burgerlijke bouwkunde . 2,50
F. Lz. Berghuis, Water en burgerlijke bouwk. Geb. 25,00
Joh. Berghuis, Handleiding bij de opstellen. 2e druk 0,50
Joh. Berghuis, Schelpjes. I, II ... . 5e druk k 0,25
,Toh. Berghuis, Vertelselb. voor school en huis. 2e dr. 1.50
Joh. Berghuis en O. J. Quintus, Onze Moestuin . . 0,30
Berghuis en Dijken, Uit vaders en grootvaders tijd 0,30
Van den Berg—Stomp, Het knipboek......0,90
Van den Berg—Stomp, Vrouwel. Handwerken. 3e dr. 1,25
H. J. Bergsma, Proeve van Plaatselijk reglement . 0,30
Dr. J. Bergsma, Onze kamerplanten......0,!X)
K. Bes, Klassikale teekenmethode in 60 platen. I . 4,<)0
K. Bes, Klassikale teekenmethode in 40 platen. II . 3,90
K. Bes, Teekenschriften bij bovenstaande. 1—5 . k 0,20
K. Bes, Teekenen naar de natuur. I......2,!K)
Beschrijving der vruchtsoorten. 3 stukken .... 2,25
Bibliotheek van midden-Nederl. letterk. Afl.l—4!) k l,r)0
Biblioth. voor Nederlandsche Letterkunde. I—VI k 0,50
Bleeker en Marwitz, Wandkaart voor Bijbelsche ge-
schiedenis met handleiding.........5,90
Bleeker en Marwitz, Schoolkaart van Palestina, in 6
bladen, met handleiding..........3,90
Dr. P. J. Blok, Geschiedenis v. h. Nederl. volk. Dl. I geb. 4,iK)
Dr. P. J. Blok, De Jezuieten.........0.75
J. H. Blum, Zestig jaartallen uit onze geschied. 4e dr. 0,07^
B. Boerma, Rekenopgaven voor kweekelingen . . 0,40
T. Boerma, Beginselen der Fransche taal. 3e druk 0,5X)
T. Boerma, Exercises de lecture. ... 2e druk 0,75
T. Boerma, De Fransche taal. I........0,30
Th. Boersma en P. van der Maen, Zuivelbereiding 1,00
Bogaerts en Koenen, Taalstudie. 9e druk. 3deelena 1,25
Dr. U. P. Boissevain, De waarde der epigraphiek . 0,50
Dr. D. Bos, Beginselen der analytische meetkunde 1,00
Dr. H. Bos, Leerboek der plantkunde. . . . geb. 2,90
P. R. Bos, Teekenatlas van Nederland.....0,15
P. R. Bos, Teekenschrift...........0,05
P. R. Bos, Landen en Volken. Deel I-IV. Geb. k 3,75
P. R. Bos. Leerboek der aardrijkskunde. 7e dnik 3,75
P. R. Bos, Beknopt leerboek der aardrijkskunde 8e dr. 1,90
P. R. Bos, Beknopt Leerb.d. Land-en Volkenkunde. 1,25
P. R. Bos, Leiddraad onderwijs aardrijkskunde. 2e dr. 0,i)0
P. R. Bos, School-atlas der aarde ... 11e druk 4,00
P. R. Bos, Atlas der geheele aarde in 60 kaarten . 1,75
P. R. Bos, Natuur- en staatkundige atlas .... 2,90
I'. R. Bos, Atlas voor de volksschool . . 12e druk 1,00
V. R. FJos, Aardrijkskunde voorde volksschool8edruk O,'»O
P. R. [ios, Nederland en zijne overz. bezittingen 3e dr. 0,25
P. R. Bos, De plaats der aardrijkskunde .... 0,40
P. R. Bos, Platen voor aardrijkskunde . 12e druk 0.60
P. R. Bos, De globe. Aardrijkskundig schetsboek . 3,00
P. R. Bos, Kleine atlas voor de volksschool. 4e druk 0,50
P. R. Bos, Eerste atlas voor de volksschool. 5e druk 0,35
P. R. Bos, Schetsen uit Nederland en Nederl. Indië 0,35
P. R. Bos, Schoolplaten voor aanschouwelijk onder-
wijs in aardrijkskunde, 1—13, met handleiding . 9,75
P. R. Bos, Schoolkaart van Groningen in 9 bladen 10,00
P. R. Bos, Wereldkaart in 6 bladen......8,75
P. R. Bos, Wandkaart van Midden-, West- en Zuid-
Europa in 9 bladen. Uitg. A met namen . . . 9,00
Uitg. B zonder namen...........9,00
P. R. Bos, Nieuwe atlas voor de volksschool . . . 1,00
Bos, Van Gelder en Rijkens, Schoolkaart van Oost-
Indië.......2e druk met handleiding 15,50
Dr. J. Ritzema Bos, Landbouwdierkunde. 2 deelen 21,25
Dr. J. Ritzema Bos, Insectenschade......2,r»0
Dr. J. Ritzema Bos, De vogels........0,:i0
Dr. J. Ritzerna B«is, Schetsen uit het dierenrijk. 2e dr. 0,;{0
Dr. J. Ritzema Bos en Dr. H. Bos, Dierkunde. 4e dr. 2,50
Boswijk en Zijlstra, Het rekenen. 1 en 2. 4c druk k 0,20
Boswijk eii Zijlstra, Het rekenen. 3—8. 4ü druk k 0,25
Boswijk en Zijlstra, Het rekenen. Voorl. 6e stukje./"0,20
Boswijk en Zijlstra, Rekenkundige vraagstukken .
Boswijk en Zijlstra, Theorie der rekenkunde . . .
Boswijk en Zijlstra, Cijferoefeningen......
D. Boswijk, Repetitieboek I—III.......k
H. Bouman, Opvoeding en onderwijs. I, Hle . . .
H. Bouman, Beknopte opvoedkunde v. d. lagere school
H. Bouman, Vormleer in de lagere school. 9e druk
H. Bouman, Vormleer in opgaven en oefen. 2 st. k
H. Bouman, Aanschouwelijk onderwijs. 12 pl. 3e druk
H. Bouman, Handleiding b. h. aansch. onderw. 5e dr.
H. Bouman, Het gulden kinderboek. Geïllustreerd .
H. Bouman, Leesboekjes. 5 stukjes. 32e druk . k
H. Bouman, Eerste schooljaren. 6 stukjes. 7e druk k
H. Bouman, Platen bij de Eerste schooljaren . .
H. Bouman, Handboek voor het leiden der oefeningen
H. Bouman, De paedagogie der lagere school. Geb.
L. Bouwman, Examen-opgaven v. hulponderwijzers .
L. Bouwman, Examen-opgaven v. hoofdonderwijzer
L. Bouwman, Examen-opgaven voor onderwijzers .
L. Bouwman Jz., Gonometrie en vlakke trigonometrie
Marius A. Brandts Buys, Twaalf kinderliederen
A. Br. van Eikema, Mijn eersteen tweede boekje 4e dr.
J. Brouwer, Het zinsverband.........
B. van Bruggen, Stijloefeningen........
B. Brugsma, Schetsen uit het natuurleven. 7e druk
B. Brugsma, Aanschouwingsonderwijs. 40 pl. 5e druk
Brugsma en Eldering, 30 platen v. aanschouw.onderw.
K. ten Bruggencate, Hoofdzaken d. Eng.gramm. 3e dr.
K. ten Bruggencate, De uitspraak v.h.Engelsch. 3e dr.
K. ten Bruggencate, The Chimes by Charles Dickens
K. ten Bruggencate, The Cricket on the Hearth .
K. ten Bruggencate, A Christmas carol.....
D. de Bruin Jr., Nieuw Leesboek I......
P. Bruining, Schets der zede- en geloofsleer . . .
Dr. K. D. Bülbring, Englische Philologie ....
Dr. van Capelle en Ekker, Ned.-Lat. woordenb. Geb.
Ten Cate en Van Miliigen, Lager onderwijs. 3e druk
TenCate enA. Moens, De wet op het lager onderwijs,
met aanteekeningen en bijlagen.....4e druk
I. J. Blaupot ten Cate, Het domicilie van onderstand
Dr. T. Cannegieter, De zedelijkheid........
T. Cannegieter, Kerk, kerkleer, kerkrecht . . .
T. Cannegieter,Object, en subject, in de dogmatiek
T. Cannegieter, Dogmatische wetenschap . . .
T. Cannegieter, Evangeliedienaar.......
J. J. Cornelissen, Libellis Jocularis......
0,25
0,40
0,20
0,30
4,90
1,25
1,80
0,25
2,90
0,90
1,25
0,25
0,25
2,5)0
0,75
1,50
0,40
0,40
0,50
0,90
0,65
0,25
0,60
0,75
0,30
4,90
3,90
0,75
1,00
0,60
0,60
0,60
0,25
0,15
0,65
4,ïK)
1,25
4,50
1,60
l,i)0
0,.')0
0,50
0,50
0,50
0,75
36,75
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr. Coster en Opwyrda, Pharm. Neerl. 4 deelen. .
Mr. Cremers, Aanteekeningen op de Nederlandsche
wetboeken. 6 deelen met 21 vervolgen .... 107,50
Mr. W. C. I. J. Cremers, De gemeentewet. 4e dr. Geb. 6,00
Mr. W. C. I. J. Cremers, Wetgeving op het notaris-
ambt .............2e dr. geb. 2,50
Mr. W. C. I. J. Cremers, Aanteeken. op de Grondwet 2,65
Nieuw Bajbelsch Dagschrift. 12 afleveringen per jaar 3,75
F. C. Delfos, Beginselen d. Scheikunde, met fig. 2e dr. 1,25
F. C. Delfos, Kennis der natuur. 2 stukjes. . . . k 0,30
Mr. G. Diephuis, Nederl. burgerlijk regt. 13 dln. 3e dr. 116,00
Mr. G. Diephuis, Handb. Ned. burg. regt. 3 dln. 3e dr. 15,00
Mr. G. Diephuis, Handelsregt. 3 deelen . . 2e druk 15,00
Mr. G. Diephuis, De wet op het lager onderwijs. . 1,80
H. W. Dijken, Vlinders voor 'tjongevolkje. 5edruk 0,25
H. W. Dijken, Woorden en zinnen. 7 stukjes . • .
H. W. Dijken, Natuurkennis...........
R. Dijkstra, Wegwijzer voor de Duitsche taal . . ,
H. C. P. Dirks, Lecture et récitation ... 2e druk
Dittes—Wendel, Ziel- en redeneerkunde. . 2e druk
J. Doornbos, Huisboek voor den landman.....
Douwes, De kleine wekker. 3 stukjes. 3e druk k
Douwes en Feith, Ned. kerkelijk wetboek. Geb. 2e dr.
J. Douwes, De wijsgeer J. F. L. Schröder.....
Douwes, Gouden gansje. Kinder-operette met zang
Drenth, Zakwoordenboekje der muziek.....
A. van Droogenbroeck, Zonnestralen. Geïll. 4e druk
L. Ph. Duijser, Nederlandsche Uuiloefeningen. 2e dj'.
L. Ph. Duijser, Nederl. Stijloef. 1, II. . 2edr. a
J.L.Ph. Duijser, Nederlandsche taal. 3stukj. 3e dr. à
J. L. Ph. Duijser, Algem. geschiedenis. 2 dln. 2e dr. à
J. L. Ph. Duijser, Leerboek der vaderl. gesch. 2 dln. à
J. L. Ph. Duijser, Overzicht v. d. Gesch. d. Ned. letterk.
Duijser en Van Goor, Letterk. leesboek. I en II. 2e dr. à
Duijser en de Vries, Studie van het Nederlandsch. geb.
Duijser en Groeneveld, Nederl. lectuur I /0,60, II .
P. van Duinen, Recueil de traductions......
P. van Duinen, Recueil de phrases........
C. F. v.Duyl, Geschiedenis, 2 stukjes . 2e druk à
C. F. vanDuyl, Fransch lees-en vertaalboek. 1 /'0,90,
II f 1,00, III..................
C. F. van Duyl, Onze geschiedenis. I, II. . 2e druk
C. F. van Duyl, Het juiste woord.........
C. F. van Duyl, Leerboek der Fransche taal. I . .
C. F. van Duyl, Fransche volksvertelsels.....
C. F. vanDuyl, De eerste trap van het taalonderwijs.
0.45
0,30
0,50
1,00
1,25
3,ÏK)
0,20
3,75
3,00
0,30
0,60
1,25
0,35
0,75
0,50
0,90
0,90
1,50
1,25
0,75
0,50
1,25
0,40
1.25
0.75
1,00
1,25
2,50
Serie A. I-IV
9e druk à 0,25
Vnii <le Si'liool-iiUgavpii knii iiicii pre^eiif-oxeiiiplareii fer keiiiiisiieiiiins aaiivrageii.