Boekgegevens
Titel: Grammaire française
Auteur: Robert, C.-M.
Uitgave: Groningue: J.-B. Wolters, 1891
Nouvelle (2e) ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204568
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grammaire française
Vorige scan Volgende scanScanned page
conjugaisons.
333
Subjonctif Présent.
Impératif
Présent.
Conjuguez de même:
fuie fuyions fuis
fuies fuyiez fuyons
fuie fuient fuvez

mente mentions mens
mentes mentiez mentons
mente mentent mentez
meure mourions meurs
meures mouriez mourons
meure meurent mourez
offre offrions offre
offres offriez offrons
offre offrent offrez
parte partions pars
partes partiez partons
parte partent partez
saille saillent
sente sentions sens
sentes sentiez sentons
sente sentent sentez
serve servions j sers
serves serviez servons
serve servent servez
sorte sortions sors
sortes sortiez sortons
sorte sortent sortez
tienne tenions tiens
tiennes teniez tenons
tienne tiennent tenez
vienne venions viens
viennes veniez venons
vienne viennent venez
[fuir, vluchleri\ \ s'enfuir, ontvluchten.
! [gésir, liggen, van dooden, gewonden en
I voorwerpen] — verbe défectif.
[mentir, liegen]-, démentir, heeteii lie,!{en,
logenstraffen.
[mourir, sterven]-, se mourir, op sterven
liggen.
[offrir, bieden]-, mésoffrir, te weinig bieden ;
souffrir, lijden, dulden.
[partir, vertrekken]-, repartir, weder ver-
trekken, hernemen; départir, toebedeelen;
[mais: répartir, verdeelen, omslaan, est
régulier].
[saillir, uitspringen, uitsteken, v. defectif];
\sailUr — jaillir, opspringen, opwellen,
est régulier].
[sentir, voelen, ruiken] ; pressentir, een
voorgevoel hebben; ressentir, diep gevoe-
len; consentir [à], toestemmen; se re-
pentir, berouw hebben.
j [servir, dienen] ; desservir, een ondienst
doen, de tafel afnemen; [asservir, on-
derwerpen est régulier].
[sortir, uitgaan] ; ressortir, tveder uitgaan ;
[ressortir, onderhoorig zijn; assortir,
i sorteer en, sont réguliers].
[tenir, houden]-, obtenir, verkrijgen; soute-
nir, ondersteunen, volhouden, entretenir,
onderhouden ; détenir, gevangen houden ;
! maintenir, handhaven; contenir, bevat-
ten , bedwingen ; retenir, onthouden, op-
houden, afhuren; a.\>\-)a.nm\x, toebehooren;
s'abstenir, zich onthouden.
[venir, komen]-, revenir, wederkomen ; con-
venir, voegen, overeenkomen; intervenir,
tusschenbeide komen; subvenir, bijstaan,
voorzien; contrevenir, overtreden; pré-
' venir, waarschuwen, voorkomen; provenir,
' voortspr.; disconvenir, loochenen; se sou-
venir de, zich herinneren ; survenir on-
verwachts komen; parvenir, geraken;
1 devenir, worden.