Boekgegevens
Titel: Grammaire française
Auteur: Robert, C.-M.
Uitgave: Groningue: J.-B. Wolters, 1891
Nouvelle (2e) ed
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204568
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grammaire française
Vorige scan Volgende scanScanned page
Van Roijen, De Strafwetgeving met betr. tot de
Kantongerechten................/•6,25
Mr. A. J. B. Rijke, Notnrieele Vraagstukken. I . . i.65
Dr. R. Rijkens, De invloed v. de school endeleerm. 1,25
R. R. Rijkens, Aardrijkskunde van Nederland. Re druk 1.2.^
R. R. Rijkens, Bekn. aardrijksk. van Nederland. 7e druk 0,60
R. R. Rijkens, De reiziger.........4e druk 0,35
R. R. Rijkens, Schoolatlas van Nederland . 5e druk 2,90
R. R. Rijkens, Kleine atlas van Nederland. lOe druk 0,40
R. R. Rijkens, Kaart van Frankrijk in groot plano 1,90
R. R. Rijkens, Opvoedkunde der lag. school. Geb. 6e dr. 1,90
Rijkens en Eos, Aardrijkskunde in schetsen .... 5,25
F. van Rijsens, Vaderlandsche geschiedenis. 5e druk 0,35
F. van Rijsens, Alg. gesch. in beknopten vorm. 2e druk 0,30
F. van Rijsens, Geschiedenis des Vaderlands. 3e druk 1,75
F. van Rijsens, Hoofdpersonen uit de Alg. Geschied. 0,35
F. van Rijsens, Algemeene Geschiedenis.....1,75
F. van Rijsens, Leesboek v. d. vaderl. geschiedenis 0,30
F. van Rijsens, Historisch Leesboek, geb.....1,50
Dr. M. Salverda, Plant- en dierkunde . . . 9e druk 3,75
Dr. M. Salverda, Kennis der Natuur. 2 dln. 2e druk 10,00
Dr. M. Salverda, Een en ander.......2e druk 0,30
J. C. Sander, Onze omgeving. Ie stukje . . 7e druk 0,20
J. C. Sander, Onze omgeving. 2e stukje . . 6e druk 0,25
J. C. Sander, Onze omgeving. 3—8e stukje . , . ä 0,30
J. C. Sander, De kleine Humboldt.....5e druk 0,20
J. C. Sander, De geschiedenis van ons Vaderl. 3e dr. 0,30
J. C. Sander, Buiten Europa.......2e druk 0,30
J. C. Sander, Schets uit het gr. boek der gesch. 5e dr. 0,30
Dr. W. M. H. Sänger, Handboek der obstetrie. 3e druk 7,50
H. Scheepstra en W. Walstra, 20 Platen voor Aan-
schouw. onderwijs.............8,00
H. Scheepstra en W. Walstra, Handleid, bij de Platen 1,00
H. Scheepstra en W. Walstra, Natuurkunde, voor
de volksschool L HA, Hl A, HB. Hl B met
8 gekleurde platen en vele houtsneden. . . . a 0,30
B. Scheits van Kloosterhuis, Een toetssteen. 2e druk 0,75
H. Schierheek, Schoolkaart van Europa . . 2e druk 15,00
H. Schierbeek, Nieuweschoolk. van Nederland. 2e dr. 12,00
Schlez, Natuurlijke leestoon, door Brugsma. 10e druk 0,25
Dr. J. G. Schlimmer, Handb. Rom. antiquiteiten. 2e dr. 3,90
Dr. J. G. Schlimmer, Romeinsrhe antiquiteiten. 5e dr. 1,75
Dr. J. G. Schlimmer, Oude Aardrijkskunde .... 2,90
Dr. J. G. Schlimmer, Leerboek der oude Aardrijksk. 1,25
Dr. G. ,1. Schlimmer, Coniunctivus........0,50
J. Schmal, De Nijverheid I..........0.35
De Schoolwereld. Per jaargang, franco per post . . 3,00
Dr. C. D. Schönfeld, Beknopt leerb. der planim. 3e dr. 1,00
Dr. C. D. Schönfeld, Beknopt leerboek der stereometrie 1,00
Dr. C. D. Schönfeld, Planimetrie en stereometrie . 0,60
Dr. C. D. Schönfeld, Vlakke en bolv. trigonometrie 0,75
G. Schuitema, Formul. Aangiften suc. regten. 2e druk 1,50
E. Seipgens, Duitsche Grammatik.........1,00
Dr. A. Sibson, Begms. der landbouw scheikunde. 2e dr. 2,50
Dr. A. Sibson, Kunstmeststoffen, door Dr. van Roijen 1,00
P. Joh. Smid. Handboek der koffiekultuur.....1,75
H. Soeter en Th. Keizer, Gymnastiek. Met 120 figuren 1,25
Spencers opvoeding, door A. Leopold ... 4e druk 2,50
J. S. Speyer, Observationes et emendationes . . . 1,50
Dr. C. B. Spruyt, Kennis der levenlooze natuur. 2e dr. 1,25
11. P. Steenhuis, Looft den Heer! stichtelijke liederen 0,90
J. Steyns, Practisch rekenboek. 2stukjes, ä. . . . 0,20
Dr. G. C. Steynis, Begrootingstudiën.......0,50
Dr. G. C. Steynis, Godsdienst of humanisme . . . 0,25
Dr. G. C. Steynis, Bijzonder onderwijs.......0,25
A. W. Stellwagen, Atlas van Nederl. en O.-I.bezitt. 1,25
A. W. Stellwagen, Proza.........3e druk 2,50
A. W. Stellwagen, De levende taal .... 4e druk 1,50
P. van Soeren, Leerboek der perspectief. Met platen 1,90
Dr. Stoll, Grieksche en Romeinsche mythologie. 4e dr. 2.00
J. Storm—Robert, Fransche spreekoefeningen. 2e dr. 1,25
J. Suringa, Een lauwerkrans...........0,75
J. Suringa, Volkszangboekje........4e druk 0,30
J. Suringa, 2 en 3 stemmige volksliedjes.....0,30
Héléne Swarth, Kindersprookjes. Met plaatjes ... 1,25
Mr. O. Q. van Swinderen, Wetboek van strafrecht 7,50
Dr. B. Symons, De ontwikkelingsgang der Germ.
mythologie...............0,60
Dr. B. Symons, Jacob Grimm...........0,60
Dr. A. S. \'\ Talma, liet menschelijk bewustzijn. . 1,90
Mr. B. D. H. Teilegen, Staathuishoudkunde. 5e'di-uk 0,50
Mr. B. D. H. Teilegen, Stahl. Eene toespraak . . . 0,40
Mr. B. D. H. Tellegen, Duitschland en Nederland . 0,60
Mr. B. D. H. Tellegen, De wedergeb. van Nederland 2,50
T. Terweij, Nederlandsche spraakkunst . 8e druk 1,25
T. Terweij, Knrte Nederlandsche spraakkunst 7e druk 0,60
T. Terwo'ij, Ocfuningon..........Oe druk 0,tiü
T. Terweij, Begins. der Nederl. Spraakkunst. 3e druk 1,00
A. Teunisse, H:uidwerken voor meisjes . .5e druk 1.00
G. Tiemersma, Taaloefeningen......2e druk 0,30
G. Tiemersma, 300 meetk. opg. voor ambachtsscholen 0.30
Tijdsclirifl. voor pnedagogiek. 1!4e jaargang . . . u 2,50
J. J. A. Valeton, Christelijk Godsdienstonderwijs . 0,25
T^r. J. J. A. Valeton, Schets der Hebr. spraakkunst 1,00
Dr. M. C. Valeton, Oude geschiedenis. I. 11 ... ä 1,5)0
J. N. ValkiK.IT, Diclionnaire Fr.-Holl. et Ilüll.-Fr. . 4,!10
N. van (Ier Vi-en. Practisch boekhuudcn......1.25
Dr. S.D. van Veen, Hijb. Geschiedenis. I (O.T.). 5e dr. 0.25
Dr. S. D. van Veen, Bijb. Geschiedenis. II (N.T.). 4e dr. 0,25
Dr. S. D. van Veen, Christ. Geloofs- en Zedeleer. 2e dr. /'0,25
Dr. S. D. van Veen, De geref. kerk van Friesland 2,90
Dr. S. D. van Veen, Het ware Socialisme.....0,40
S. J. van Veen, Overzicht der Grieksche mythologie 0,60
J. Versluys, Begins. der nieuwe meetkunde. 4de druk 0,60
J. Verslnys, Leerboek der vlakke meetkunde. 8e druk 1,25
Dr. E. Verwijs, Roman van Cassamus......1,50
Dr. E. Verwijs, Van vrouwen ende van minne. . . 3,00
G. J, Vos Az., Le jeune rédacteur. 1 en 2. 2e dr. k 0,30
N. J. Visscher, Kaart van Gelderland, Drente en
Utrecht....................k 0,60
W. P. de Vries, Aanschouwingsonderwijs.....0,90
G. P. Vroom, Handboek voor notarissen. Geb.. . . 1,90
K. A. Wagner's Bijbelsche verhalen. O. V. 17e druk 0,30
K. A. Wagner's Bijbelsche verhalen. N.V. 15e druk 0,30
H. R. Warmolts, kerkbestuur en kerkelijk beheer 1,00
M. Weersma, Aanschouwelijke meetkunde .... 0,20
M. Weersma, Nieuwleesb. voor de Chr. school. 2 st.ä 0,25
W. J. Wendel, Nederlandsche letterkunde. 3e druk 1,00
W. ,T. Wendel, Wenken over opvoeding en onderwijs 0,75
II. Wieringa, Prosa und Poesie..........2,00
A. A. Wikman, Bekn. Gesch. van Noord-Nederland 1,50
Dr. G. Wildeboer, Kanon des Ouden Verbonds. 2e dr. 1,90
Dr. G. Wildeboer, Letterk. des Ouden Verbonds. geb. 5,90
Dr. Jan te Winkel, Roman van Moriaen......3,00
Dr. Jan te Winkel, Aesopet............1,50
J. F. W. Winterberg, Onderwijs in de vormleer . , 0,5)0
W. H. en D. B. Wisselink, Opgaven voor algebra,
3 stukjes...............6e druk k 0,75
H. Witte, Plantkunde voor school en huis. 3 st. 7e dr. ä 0,30
II. Witte, Wandelingen in de natuur.......0,30
Dr. van der Wijck, Zielkunde I..........4,90
Dr. van der Wijck, Toekomst der vrouw.....0,60
Dr. van der Wijck, Spinoza............0,40
Dr. van der Wijck, Het raadsel der ervaring . . . 0,60
Dr. van der Wijck, De schoolstrijd........0,90
Dr. J. A.Wijnne, Algem. gesch. I, II, III, IV. 9e dr. k 2,90
Dr. J. A. Wijnne, Handboek der algem. gesch. 6e dr. 3,90
Dr. J. A. Wijnne, Overzicht der algem. gesch. 12e dr. 1,90
Dr. J. A. Wijnne, Geschied, van het vaderland. 7e dr. 3,90
Dr. J. A. Wijnne, Bekn. gesch. van het vaderl. 10e dr. 1,5>0
Dr. J. A. Wijnne, Geschiedenis van de Nederlanden. I 4,5K)
Dr. J. A. W'ijnne, Geschied, (verspr. en nieuwe opst.) 3,75
Dr. J. A. Wijnne, Oostersche volken en Griekenland 4,r»0
Dr. J. A. Wijnne, Historische waarheid......0,i'>0
J. E. K.v.Wijnen, Stijloefening en zinsontleding. 2 st.ä 0,30
J. E. K. van Wijnen, Aarde, zon en maan.....0,75
H. K. V. d. Woerd, Introduction k la grammaire fran^. 1,25
Dr. J. Woltjer, Latijnsche oefeningen, le.....1,25
Dr. J. Woltjer, Latijnsche oefeningen. 2e.....1,50
Dr. J. Woltjer, Latijnsche grammatica. . . 3e druk 3,90
Dr. J. Woltjer, Grieksche grammatica......3,90
Dr. J. Woltjer, De Grieksche onregelm. werkw. 2e dr. 1,00
Dr. J. Woltjer, Serta Romana ........1,90
Dr. J. Woltjer, Oratia de summa philologia.... 0,60
G. Wouters Jr., Vijf liederen v. gem. koor. Partituur 0,60
G. Wouters Jr., Vijf liederen. Stemmen......0,40
J.Worp,Melodiënd.Èvangell.schegezangen. Geb. 3edr. 8,00
J. Worp, Melod. v. d. vervolgbundel d. gez. Geb. 2e dr. 4,5)0
J. Worp, Melodiën der psalmen......5e druk 4,90
J. Worp, Zangboekjes.... 4 stukjes. 13e druk k 0,30
J. Worp, De zingende kinderwereld. 5 stukjes. 10e dr. k 0,65
J. Worp, De zangschool. I. Canons........0,30
J. Worp, Liedjes voor twee stemmen ... 7e druk 0,30
J. Worp, Wenken bij de zangboekjes ... 2e druk 0,25
J.Worp, De zingende kinderw. v. school en huis. 2e dr. 0,30
J. Worp, Twintig driestemmige liederen . 4e druk 0,30
J. Worp, Veertig tweestemmige liedjes . . 3e druk 0,40
,1. Worp, Do —re —mi. Zangmethode. I, II. 4edr. k 0,30
J. Worp, Twaalf volksliedjes met begeleiding . . . 0,25
J. Worp, Een lentedag..........7e druk 0,r»0
,T. Worp, Een lentedag, met begeleiding .3e druk 1,25
,1. Worp, Twintig liederen voor mannenkoor. 4cdruk 0,75
J.Worp, Orgelmagazijn v. Protest, en R.-Kath. kerken 3,00
J. Worp, Jan maat. "Woorden van Dr. J. P. Heije. 0,30
J. Worp, Oefeningen v. stemvorming. 4 stemmen k 0,30
J. Worp, Oefeningen voor twee stemmen.....0,50
J. Worp, In de kinderkamer...........0,65
J. Worp, Honderd vijftig voorspelen ... 3e druk 2,90
J. Worp, Naspelen.....................1,90
J. Worp, Algemeene muziekleer.....4e'druk 3,75
J. Worp, Kleine muziekleer........4e druk 0,75
J. Worp, Koren, le aflevering (De Cort, Liederen). 0,50
J. Worp, Practische orgelschool..........2,5)0
J. Worp, Volksliedjes...............0,05
J. Worp, Schoolliedjes..............0,25
.f. Worp, Onze nationale driekleur........0,25
J. Woip, De vacantie...............0,50
J. Worp, De vacantie. met begeleiding......1,25
H. van der Woude, Uit de school voor de school . 0,25
J. van der Woude, Plnat- en natuurteekenen . . . 0,75
Dr. A. van IJzendijk, Ovidius Elegiacus......1,50
K. L. Zahn, l^ijbelsche geschi^sdenis.sen. 51e duizend 1,00
V. L. Zuhn, Geschiedenis der Christelijke kerk. 15e dr. 0,HO
Zakatlas der geheele wereld met beschr. tekst . . 0.50
L. van Zanten, Algebra..........2o druk 0,75
Züchiier un Schavers, Beknopte theorie der algebra O.IIO
I. Zijlstra, Schrijfcursus in 11 cahiers . . Se druk k 0.10
J. G". Zijlstra, Meetkundig rekenboek, 1, II . . , k 0,25