Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
vóór het ter perse ging door te lezen, en die mij in staat heejt
gesteld nog menige verkeerde opgave te verbeteren.
Beemster, Augustus 1875. De Schr.
Bij het ter perse leggen van den tweeden druk voegt mij een
woord van erkentelijkheid voor de welwillende ontvangst, aan de
„Kijkjes" ten deel gevallen, en bovenal voor de bemoeiingeti van
een aantal belangstellenden, Heeren civiele en militaire ambtenaren
in hidischen dienst, onder de eersten verscheidene o?iderwijzers,
die mij met hun opmerkingen en aanwijzingen ten hoogste hebben
verplicht. Daardoor werd ik in staat gesteld, ook van de jongste
plaatselijke veranderingen acte te 7ietnen, en in het algemeen de
bruikbaarheid van mijn boekje te vermeerderen.
Moge het blijven beantwoorden aan zijn bestemming, namelijk
bekendheid met Onze Oost te maken tot het gemeengoed van alle
wèl-onderwezen Nederlanders.
Leiden, Jan. 1880. H. C. v. d. H.
Ofschoon ik voor den derden en dezen vierden druk liefst zoo
weinig mogelijk veranderingen had willen maken, zag ik ndj toch
genoodzaakt, enkele leemten, mij door vriendelijke aatiwijzing
onder de aandacht gebracht of bij het gebrtdk gebleken, aan te
vullen, en hier en. daar een kleinen toets aan te brengen ten einde
het beeld, dat ik van Java heb trachten te schetsen, te verdtnde-