Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
straat, die genoemd eiland van Soerabaja scheidt, is niet meer
dan vier mijlen breed; aan het strand staande, kan men het
duidelijk zien liggen, en in een uur kan men het met een roei-
boot bereiken. In die straat loopen eenige rivieren uit, die
daar steeds een massa slib doen bezinken; dewijl dit na ver-
loop van tijd de straat geheel onbruikbaar zou maken, is men
bezig de uitwatering van de voornaamste dier rivieren, de Solo,
die het meeste slib aanbrengt, te verleggen.
Soerabaja, de tweede stad van Java, maar de eerste wat
handel, nijverheid en verkeer betreft, ligt aan de beide oevers
van de Kalimaas, een zijtak van de rivier van Kediri. Op
eenigen afstand van de kust zijn die oevers eerst door een vaste,
verder door een fraaie ophaalbrug vereenigd. Evenals te Batavia
en te Samarang zijn er steenen kaden aangelegd; men schijnt
geen middelen te kunnen aanwenden, om het buitenslib te keeren
en alzoo den riviermond op behoorlijke diepte te houden. De
stad was voorheen omgeven door vestingwerken, die thans
meerendeels zijn gesloopt; de huizen zijn vrij dicht ineenge-
bouwd, zoodat men zich hier bijna in een Europeesche stad
verplaatst meent. Die indruk wordt nog versterkt door het
groot getal fabrieken en werkplaatsen voor de Marine, die men
hier aantreft. Voorts is haar ligging vrij gezond, waarom Neder-
landsche ambtenaren er gaarne wonen.
Bijzonder bezienswaard is hier de schoon aangelegde stads-
tuin, waar in een sierlijk muziektempeltje 's Zondagavonds
concert is.
Gelijk overal, zoo zijn ook hier de woningen der Javanen
hoogst eenvoudig ingericht. Grootendeels bestaan zij uit bamboes-
latten , terwijl het dak bedekt is met atap, de bladeren van den
nipahpalm. Bij het doorwandelen der stad trekt de schouwburg
onze aandacht; ook de markt, die uit drie naast elkander loo-
pende gangen bestaat, en overdekt is met een dak, door palen
ondersteund. De gansche ruimte wordt ingenomen door stal-
letjes, waarin de meest mogelijke verscheidenheid van koopwaren
wordt aangeboden. Het meest trekken de verschillende boom-
vruchten onze aandacht: zij behooren tot soorten, die in Europa
geheel onbekend zijn. Wil ik er eenige van noemen ? Vooreerst
hebben wij de Manggistan, de parel der Indische vruchten;