Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Bagelèn (2 Afd. 2 Reg.
Kadóe (2 „2
Madioen (5 „ 6
Soerabaja (7 „ 6 „
Kediri (5 „ 5 „
Pasoeroean (3 „ 3 „
Probolinggo (4 „ i „
Bezoeki (4 „ 4 „
In de residentie Batavia zijn geen regenten; alle gezag wordt
er door Nederlandsche ambtenaren uitgeoefend.
In de residentie Preanger-regentschappen is het rechtsgebied
van de regenten, die eerst in lateren tijd van hun vorstelijk ge-
zag afstand hebben gedaan, zeer groot.
B. vorstenlanden.
Soerakarta.
Djokjokarta.
Beide zijn in twee afdeelingen gesplitst. Regenten zijn daar
niet, aangezien het gezag over de inlanders den vorsten toebe-
hoort.
Ten Noord-Oosten van Java, en slechts door eene smalle zee-
straat daarvan gescheiden, ligt het eiland Madoera. Ten op-
zichte van het bestuur wordt dit gewoonlijk tot Java gerekend,
en vormt dan de twintigste residentie, met 4 afdeelingen en
even zooveel regentschappen.
14. Samarang.
't Is nog vroeg in den morgen. Pas is de zon boven de
kimmen gerezen: als door een tooverslag verdween opeens het
nachtelijk duister.
In Indië staat men altijd vroeg op om de frissche morgenlucht
te genieten; hoeveel te meer thans, nu we voornemens zijn met
de eerste gelegenheid op reis te gaan. Wij sporen dus naar de
haven, en nemen plaats op een der booten van de Koninklijke
Paketvaart-Maatschappij, die op geregelde tijden de gemeenschap