Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
tengroei in de naaste omgeving, of over het heldere water
der menigvuldige riviertjes en kanalen, waarop de zonnestra-
len dansen en flikkeren, is verrukkelijk. Van de achter-
galerij op het hôtel Bellevue blikt het oog in een wijde kloof
met de prachtigste struiken en reusachtige varens ; een breede,
heldere stroom baant zich een weg door het welige groen. Aan
den overkant ziet men de groene rijstvelden met hun glinste-
rende waterleidingen en zwarte dijkjes tegen de helling van den
berg, als een reuzentrap, die tot de wolken schijnt op te loo-
pen. Overal, zoover het oog reikt, de bevalligste kleurscha-
keeringen. Naast de rijstvelden aanplantingen van cacao, vanille,
thee, kina eil koffie; zelfs de kruin van den berg is versierd
met een weelderigen plantengroei, waarboven eenige hoogstam-
mige boomen zich trotsch verheffen.
Buitenzorg bezit, behalve zulke gebouwen, die men in de
meeste voorname plaatsen aantreft, zijnde een kerk, een moskee
of Mohammedaansch bedehuis, een kazerne en een lagere school,
nog een druk bezochte markt, ook paardenmarkt, een kampe-
ment, een prachtigen Chineezen-tempel en bovendien, zooals
reeds gezegd is, het residentie-paleis van den Gouverneur-Gene-
raal , smaakvol gebouwd : het heeft slechts één verdieping.
Vooraan is een uitgestrekt kamp met ongeveer 300 herten, —
achteraan een groote vijver, terwijl het geheel door een fraai
park is omgeven. In het midden onder het gebladerte der al-
tijd ruischende bamboesstruiken is een kleine opene plek; alles
is hier zeer stil, en het geheel stemt tot ernst. Het is de be-
graafplaats van de in Indiè overleden Gouverneurs-Generaal en
hun familieleden. Onmiddellijk aan het park sluit zich de wel-
bekende en beroemde plantentuin aan, waarvan de aanleg in
1818 is begonnen. Schier alle planten, die Neerlandsch-Indië
oplevert — en dat zegt nogal iets ! — zijn hier in schoone exem-
plaren , bevallig gerangschikt, aanwezig ; en, wat de waarde dier
inrichting zeer verhoogt, zij doet vooral dienst als proeftuin.
Elk vreemd gewas, waarvan het gouvernement de aankweeking
wil bevorderen, wordt hier eerst geplant en bestudeerd ; en
blijkt het nu, dat het er welig tiert, dan wordt het gezonden
naar die plaatsen, hoe ver ook verwijderd, waar men de invoe-
ring wil beproeven. Zoo is de botanische tuin te Buitenzorg
3*