Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
so
Bebouwde akkers vertoonen zich, spoedig worden de eerste
rijstvelden zichtbaar. De grond rijst gaandeweg, en ofschoon
wij onder het sporen er weinig van bemerken, is die rijzing
toch nogal aanzienlijk, want Buitenzorg ligt 850 voet hooger
dan Batavia.
Het Zuiden inziende, ontdekken wij een reeks van bergen,
die hun kruinen in de heldere lucht omhoog steken; als een
reus verheft zich de Goenong (berg) Salak, ter hoogte van ruim
2200 meters boven den zeespiegel. Tot op een aanmerkelijke
hoogte zijn de hellingen der bergen bebouwd, of wel met schier
ondoordringbare bosschen bedekt.
Er zijn in 't geheel aan de lijn Batavia-Buitenzorg zes stations
en vijf halten. Een der grootste stationsgebouwen vinden we
te Meester-Cornelis, wel bekend om de talrijke militaire inrich-
tingen, zooals een opleidingsschool voor officieren, en waar de
pas uit Nederland aangekomen soldaten een tijd moeten ver-
toeven, om aan het Indisch klimaat en den Indischen dienst
te gewennen. De geheele weg is hier omzoomd met liefelijk
gelegen woningen, villa's en bijna vorstelijke buitenverblijven.
Na een uur bereikt men het station Depok, waar een gesticht
is voor verlaten kinderen van Europeanen en een opleidings-
school voor zendelingen. Nog een half uur en de stoomfluit
giert, — de trein vertraagt zijn snelheid, we zijn, waar we
wezen willen. Recht bekoorlijk ziet het er hier uit. Eerst valt
ons oog op de helderwitte huizen der Europeanen, half ver-
scholen achter het frissche groen der boomen, aan weerszijden
van den grooten weg; verder merken wij de houten of bam-
boezen woningen der inlanders op, van breede, luchtige straten
doorsneden, terwijl als naar gewoonte de Chineezen hun verblijf
in een afzonderlijke straat hebben gevestigd. Al, wat we hier
zien, het schoone landschap, de vroolijke gezichten der inwo-
ners, stemt ons tot blijmoedigheid; de lucht, die wij inademen,
is zuiver, de warmte deert ons niet. Gindsch logement Bellevue
(Schoonzicht), een van de vier fraaie inrichtingen van dien aard,
waaruit we een keus kunnen doen, draagt zijn naam met meer
recht dan menige andere soortgelijke; want de aanblik, dien
men onder de veranda of op den koepel geniet, hetzij over
het berglandschap in de verte, hetzij over den weligen plan-