Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
een tweede cursus voor meer gevorderde leerlingen beschouwd
worden, en sluit zich als zoodanig op gepaste wijze aan het
andere aan.
Het is voor mij, die een groot deel van mijn leven aan de
vermeerdering en verbreiding der kennis van onze Oost-Indische
bezittingen gewijd heb, eene groote voldoening en opwekkifig te
ziett, hoeveel degelijke kennis van Insulinde thans onder den Ne-
derlandschen onderwijzersstand wordt aangetroffen, en hoe los en
bevallig en onderhoudend de vorm is, waarin de schrijvers voor
otize scholeii de rijke stof weten te bewerken, die deze onafzien-
bare eilandenwereld hun biedt. Kleine misstellingeji zullen ook
in dit werkje hier en daar zijn overgebleven; 7naar dat het over
het algemeen een even waar als levendig tafereel van onze Oost
met hare bevolking en geschiedenis te aanschouwen geeft, zal,
vertrouw ik, ieder bevoegd en billijk beoordeelaar met mij er-
kennen.
Leiden, 21 Aug. 1875. p- j- Veth.