Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Toen ik, nu omstreeks een jaar geleden, een woord van aan-
beveliyig schreef voor het werkje „Bezoek aan Nederlandsch-Indië"
van de heer en Wijma en Sander, dat reeds een tweeden druk
heeft beleefd, durfde ik niet hopen, zoo spoedig weder in de ge-
legenheid te ' zullen gesteld tvorden, om den lof te verkondigen
eener tweede niet minder verdienstelijke poging, om Nederlandsch-
Indië aan onze schooljeugd bekend te maken. De „Kijkjes i^i de
Oost' van den heer Van der Heijde zijn voor wat meer gevor-
derde leerlingen bestemd dan het eerstgenoemde werkje. Wat de
beoordeelaar in de Economist i7t het „Bezoek aan Nederlandsch-
Indië" miste, en wat toch de schrijvers ook in den herdruk, om
hun boekje zijn eigenlijk karakter niet te doen verliezen, meenden
te moeten terughouden, nam. „enkele beschouwingen over cultjiur-
stelsel, heerendiensten en inrichting van bestuur", — juist dit
wordt, gepaard met menigen dieperen blik in de natuur eii het
volksleven, in de „Kijkjes in de Oost" aangetroffen. En terwijl
het boekje der heeren Wijma en Sander zich voornamelijk tot
Java bepaalt eii op de Buitenbezittingen slechts een vluchtige7i
blik werpt, heeft de heer Van der Heijde zijn werk in twee
stukjes gesplitst, waarvan het eerste aan Java, het tweede geheel
aan de Buitenbezittingen geivijd is. Dit geschrift kan dus als