Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
alle, wat de hoofdzaken aangaat, veel overeenkomst, niet alleen
te Batavia, maar op geheel Java, ja, wij kunnen wel zeggen,
door gansch Nederlandsch-Indië.
Wij Nederlanders wonen in kamers. In Indië woont men
meest in galerijen, namelijk open ruimten, met een dak door
zuilen ondersteund.
De villa, die wij thans bekijken, bestaat uit een hoofd- en
verscheidene bijgebouwen. Voor het eerste is een ruim erf,
bevallig beplant met vrucht- en sierboomen.
De gebouwen hebben slechts één verdieping: hooger worden
zij zelden gemaakt, uit vrees voor aardbevingen, die weieens
plaats hebben. De muren zijn van gebakken steen, het dak
is gedekt met pannen, soms met een soort van palmbladeren.
Van voren is een breede galerij, waar men zich des avonds
vereenigt en bezoeken ontvangt. Zij is niet ruim bemeubeld:
een ronde tafel en eenige schommelstoelen, eenige knaapjes
(kleine,tafeltjes op één poot), en staande of hangende lampen
(behalve waar men, zooals te Batavia, gasverlichting heeft), zie-
daar alles. Aan de voorzijde heeft zij een veranda.
Vervolgens komt men aan een binnengalerij, die 's nachts ge-
sloten wordt, dat is het grootste en voornaamste vertrek. Het
heeft vaak een marmeren vloer, maar ook soms een houten,
die dan bedekt is met zeer fraaie matten. Het is rijk voorzien
van meubelen, schilderijen en spiegels.
Daarachter heeft men de kamers, de slaapkamer, de kinder-
kamer , de logeerkamer, rechts en links van een doorloop, waar-
mede men van de binnengalerij komt in de achtergalerij. Deze
is de gewone eetzaal, ook de plaats waar overdag de familie
het meest vertoeft. Alleen de vertrouwdste vrienden des huizes
worden daar toegelaten.
Afgezonderd van het hoofdgebouw, doch daaraan verbonden
met een bevloerd pad, waarboven een dak op stijlen is ge-
plaatst , heeft men de bijgebouwen, bevattende het vertrek voor
de bedienden, de. badkamer en de keuken. In de laatste bran-
den de vuren op een gemetselde verhooging van den grond,
in een rij holten: het dak is daar op één plaats open, om door-
gang te geven aan den rook, want schoorsteenen zijn in Indië
onbekend. Voorts treffen wij hier nog eenige kamers aan, voor