Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Wat hebben die menschen nu eigenlijk gedaan? En met
welk doel?
Hebt medelijden met hen! Want als wij bij ons een dronkaard
beklagen, die door het gebruik van geestrijk vocht zijn ziels-
en lichaamsvermogens verwoest, evenveel deernis moeten wij
gevoelen met de ongelukkigen, die aan het rookeii van opium,
of, zooals dat meestal genoemd wordt, aan het amfioen schuiven
zijn verslaafd. Terwijl zij daar nederliggen, worden zij gestreeld
door aangename droomen; maar straks als de roes is uitge-
slapen, zijn zij geheel afgemat: hun oogen zijn flets, hun leden
beven, hun eetlust is reeds vroeger verdwenen, en in dien er-
barmelijken toestand blijven zij den ganschen volgenden dag,
totdat de avond is gekomen en zij opnieuw aan hun hartstocht
voedsel kunnen geven. Dat zal zoo voortduren, totdat hun
krachten geheel zijn uitgeput, totdat zij daar voortsluipen als
wezenlooze geraamten, reeds dood, voor zij eigenlijk gestorven
zijn, of in razende krankzinnigheid een eind maken aan hun
treurig leven. En, wie ééns aan het gebruik van opium zich
heeft overgeven, kan er zich, met den besten wil van de wereld,
niet meer aan onttrekken; de hoeveelheid, die noodig is om
hem te bedwelmen, wordt steeds grooter, en van lieverlede
bezwijken de krachten des ongelukkigen voor de telkens nieuwe
verzoeking.
Vele bezoekers der kit zijn Chineezen, die groote liefhebbers
zijn van schuiven, doch er zijn ook tal van inlanders bij: allen
zijn schamel gekleed, want al hetgeen zij bezitten, wordt opge-
offerd om te voldoen aan hun trek naar het dure heulsap.
Ontvlieden wij die omgeving! De arnfioen-kit biedt niets
aantrekkelijks aan; voor zeer velen is zij een hol des verderfs.
De taaie, bruine stof, die wij den schuiver zagen gebruiken,
wordt bereid uit den zaadbol des witten papavers. Die bloem
wordt vooral in het groot aangekweekt in Engelsch-Indië. In
onze bezittingen komt zij niet voor; omdat het gouvernement
zich het uitsluitend recht tot den verkoop heeft voorbehouden,
is de papaverteelt er streng verboden. De opium wordt als een
gezocht handelsartikel in geheel Oost-Azië verspreid.