Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
flesschen gevuld met jenever, zuur, groene erwten, boonen,
sago, enz. — blikken met groenten, vleesch, koek, krenten,
gebak; verder een afdeeling olie, kaas, haring, rijst, petroleum;
daarnaast in een kast hoedjes met bonte linten, allerlei manu-
facturen en speelgoed. Boven uw hoofd hangen tusschen de
hammen allerlei soort van paardentuig, roskammen, zweepen,
zadels, manshoeden en wandelstokken. Een klein kastje in
gindschen hoek bevat horloges, kettingen en andere gouden of
zilveren snuisterijen. Kortom, er is bijna niets te bedenken,
of het is bij den Chinees voorhanden.
Maar vooral des avonds is het de moeite waard, den kam-
pong der Chineezen binnen te gaan. Tegen het ondergaan der
zon werden de bezigheden der ambachtslieden gestaakt. Kort
daarop werd het donker, want de langzame overgang, van licht
tot duisternis, de liefelijke schemering, die in onze noordelijke
streken vaak zoo aantrekkelijk is, kent men niet in de nabij-
heid van de evennachtslijn. Alleen de heldere sterrenhemel is
oorzaak, dat het niet geheel duister wordt. Doch een verlich-
ting van gansch andere soort heeft den zonnegloed vervangen:
voor de meeste woningen der Chineezen hangen nu papieren
lantaarns en de welbekende gekleurde lampions, zooals wij ze
tot onze illuminatiën bij feestelijke gelegenheden gebruiken, en
die thans een tooverachtig schijnsel om zich heen verspreiden.
Waarlijk, 't schijnt hier wel kermis te zijn! Van alle kanten
komen nu bezoekers aanstroomen, zoowel Europeanen als inlan-
ders, zoowel burgers als soldaten, zoowel nieuwsgierigen, die
de pret willen aanschouwen, als belanghebbenden, die er een
werkzaam aandeel in willen nemen. Hun feestelijke maaltijden
houden de Chineezen ook buiten de woning. Op groote bam-
boezen stellingen zien wij de heerlijke vruchten van verschillende
hemelstreken uitgestald, of stukken suikerriet, die de liefheb-
bers tot zuigen uitlokken. De kookinrichtingen hebben het
zeer druk, en doen geheele wolken van rook en damp opstij-
gen. Ook de theewinkels worden niet vergeten, en de eigenaar,
die eiken voorbijganger aanhoudt en uitnoodigt hem met een
bezoek te vereeren, doet niet altijd zijn aansporing te vergeefs.
Als wij door de openstaande deur naar binnen zien, ontdek-
ken wij een aantal menschen, deels op stoelen, maar meest op