Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
houden. Zij worden daar gesteld onder toezicht van een land-
genoot, die den titel draagt van Majoor-, of Kapitein-, of
Luitenant-Chinees, en rechtstreeks onder het Nederlandsch be-
stuur staat, dus geen gehoorzaamheid is verschuldigd aan de
inlandsche overheidspersonen. De meeste huizen in zoo'n Chi-
neezen-kampong zijn winkels, want de negotie is eigenlijk het
hoofddoel van de staartmannen.
Overdag is het in den kampong vrij druk, want de Chinee-
zen leven veel in de open lucht. Sommige handwerken oefenen
zij uit op de straat, onder een soort van uitbouwsel vóór hun
huis. Ook restauraties zien we op straat; groote open haarden,
waarop men in dampende ketels bezig is spijzen te koken,
welke van tijd tot tijd door den Chineeschen lekkerbek naar
binnen worden gespeeld. Wij willen maar geen proefje nemen
van 't geen daar te genieten is: vooreerst houden we van geen
maaltijd zonder dak boven ons hoofd, en staande bij zoo'n won-
derlijk toestel, — ten tweede zien de spijzen er zoo vreemd-
.soortig uit, dat we liever eerst zouden willen weten wat daar
eigenlijk gekookt en gebraden wordt. Zeer gewild bij de Euro-
peanen is een gerecht dat batnie heet: het bestaat uit fijne stuk-
jes spek, oesters, prei en soepgroenten, en smaakt heel lekker.
De winkeliers zitten meest voor de deur van hun toko (win-
kel), wachtende op de koopers, die komen zullen. Wilt ge
weten, wat daar te koop is ? O, vraagt liever, wat er niet te
koop is; want zoo vreemd kan men haast niet iets bedenken,
of de toko-houder weet wel raad, het zich te verschaffen. De
ongelijksoortigste dingen hangen of liggen dan ook in bonte
verwarring op en bij en naast elkander; en men zou zelf Chi-
nees moeten zijn, om uit dien rommel wijs te worden. Doch
wie als vreemdeling iets koopen wil, kijke vooral goed uit;
niet alleen weet onze koopman het een of ander gebrek aan
zijn handelsartikelen zoo kunstig te verbergen als iemand ter
wereld, doch hij zal u ook ongeloofelijk overvragen, tegelijk
met een vloed van woorden en gebaren verzekerende, dat hij
eigenlijk met verlies verkoopt.
Komt men den winkel binnen, dan ziet men tegen de wanden
overal planken, waarop de wonderlijkste verscheidenheid van
waren is opgestapeld: een twintigtal soorten van bier en wijn,