Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Nog een weinig verder, en wij staan voor het Gouverne-
ments-paleis, dat, in 1809 begonnen, in 1827 voltooid is.
Het bevat de bureau's van algemeen bestuur en de vergader-
zaal van den Raad van Indië, versierd met de portretten van
alle Gouverneurs-Generaal, te beginnen met Pieter Both tot he-
den toe, in olieverf.
Batavia bezit nog veel meer openbare gebouwen. Onder de
voornaamste noemen wij de Willemskerk op het Koningsplein,
het gebouw van het Bataviasche genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen, met fraaie muséums van Indische oudheden ,
voorwerpen, die betrekking hebben op de kennis van het volks-
leven , en een flinke boekverzameling. Vervolgens de sociëteit
„Harmonie", die des avonds druk wordt bezocht door ambte-
naren en gegoede particulieren. De officierssociëteit „Concordia",
niet ver van het militaire kampement te Weltevreden, heeft een
fraaien tuin en een muziektempel. Eindelijk het ziekenhuis,
geen gebouw op zichzelf, maar een gansche reeks van gebou-
wen, overal van een tuin omgeven, en die elk een aantal ka-
mers bevatten. De geheele inrichting huisvest gewoonlijk een
duizendtal zieken.
De spoorweglijn, die van Tandjong-Priok naar Weltevreden
loopt, en ook een halt heeft voor hen, die de oude stad wil-
len bezoeken, gaat verder naar Buitenzorg, ruim dertien uren
gaans verder landwaarts gelegen; zij is het algemeen gebruike-
lijk vervoermiddel. Wandelen doet men, wegens de warmte
van het klimaat, niet veel; meestal bedient men zich van een
rijtuig, terwijl zij, die zoo gelukkig niet zijn eigen equipage
te bezitten, gebruik maken van den paardentram, die van de
oude stad tot Meester-Cornelis loopt. Ook kan men een dier
kleine dogcars nemen, die op de hoeken der voornaamste straten
staan om personen te vervoeren.
7. In den kampong der Chineezen.
Dicht bij de plek, waar de buitenwijk Molenvliet zich bij het
oude gedeelte van Batavia aansluit, treffen wij een groep steenen