Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
via bevindt. Vervolgens gaan wij naar het Koningsplein, een
uitgestrekte vlakte, rondom door de prachtigste villa's omgeven;
het dient somtijds tot renbaan, terwijl er ook, wanneer de ge-
legenheid zulks medebrengt, openbare vermakelijkheden worden
gehouden, als wanneer het Koningsplein wel eenigszins aan een
Nederlandsche kermis doet denken. Belangrijk is het muséum
aan de Zuidzijde: het bevat nijverheidsvoorwerpen uit geheel Ne-
derlandsch-Indië en een fraaie verzameling diamanten en munten.
Een weinig zuidwaarts van het Koningsplein ligt de wijk
Tanah Abang, met het kerkhof der Europeanen, door een fraai
hek omgeven. Het prijkt met menig gedenkteeken, opgericht
ter eere van mannen, die zich jegens Indië verdienstelijk heb-
ben gemaakt. Een eenvoudige, zwart marmeren tombe wijst
het graf aan van den braven en dapperen generaal Köhler, een
der eersten, die in den Atjeh-oorlog sneuvelden. De meeste
graven zijn steeds versierd met fraaie bloemen en heesters.
Wij moeten nu naar Rijswijk terug, om van daar ons loge-
ment weer te bereiken. Eerst krijgen wij nog Noordwijk en ver-
volgens komen wij alweer aan een ruime open plaats, het Wa-
terlooplein geheeten. Het heeft dien naam te danken aan een
gedenkteeken ter herinnering aan den bekenden veldslag, die
voorgoed over Napoleons lot besliste. Het monument is van
steen en heeft in 't geheel een hoogte van 7 meters; het voet-
stuk bestaat uit blauwe hardsteenen trappen, waarop 's avonds
dikwijls inlanders liggen te slapen. Daarboven staat een witte
leeuw in natuurlijke grootte, met een gebroken zwaard onder
den rechterpoot: die leeuw, reeds van verre zichtbaar, steekt
fraai af bij het groene veld, waarop het gedenkteeken zich ver-
heft. In dezelfde lijn vindt men nog twee andere monumenten:
het eene is van brons en gewijd aan de nagedachtenis van
generaal Michiels, het andere is het fraaie bronzen standbe'eld
van den beroemden Jan Pieterszoon Coen. Over beide kloeke
mannen, — de eerste leefde in deze, de laatste in de zeven-
tiende eeuw, spreken we later. Welk een fiere houding, welk
een uitdrukking van vastberadenheid in het gelaat van Coen.
Waarlijk, de kunstenaar, die het beeld ontwierp, wist zeer goed,
dat hij ons een man voor oogen moest stellen, die geen vrees
kende en recht op zijn doel afging!