Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
De brieven, die van hier naar Indië worden gezonden, bHj-
ven nog niet eens zoolang onderweg. Zij worden dadelijk per
spoortrein gevoerd naar Genua, waar een der stoombooten van
de maatschappijen „Nederland" of „Rotterdamsche Lloyd", die
altijd op de heen- en terugreis genoemde Italiaansche haven-
stad aandoen, ze ter verdere bezorging in ontvangst nemen.
De post-inrichting van en naar Indië heet mail; er is ook een
Fransche mail, welker booten van Marseille vertrekken, en een
Engelsche, die te Brindisi de brieven in ontvangst neemt. Beide
bezorgen ook zendingen uit en naar Nederland, zoodat het niet
ontbreekt aan gelegenheden, om met familie en vrienden in de
Oost briefwisseling te houden.
Reizigers, die haast hebben, of de zeereis zooveel mogelijk
wenschen te bekorten, kunnen ook op die manier naar Indië
komen; zij gaan dan niet te Amsterdam aan boord, maar te
Genua, of in een der beide andere havenplaatsen. Nederlan-
ders bedienen zich bij voorkeur van onze eigen mailroute, in
dit geval dus over Genua.
Wij voor ons, wij hebben volstrekt geen haast. We zitten
dood op ons gemak in de kajuit van ons schip, en kunnen den
tijd niet nuttiger besteden, dan door wat met elkander te praten.
3. Onze voorgangers in Indië.
De kostelijke voortbrengselen van het Zuid-Oosten van Azië
zijn reeds meer dan tien eeuwen door den handel naar andere
streken overgebracht. Aanvankelijk geschiedde dit door de Ara-
bieren , die een groot deel van Azië, de geheele Noordkust van
Afrika, en zelfs bijna geheel Spanje hadden veroverd.
Dit merkwaardig volk had van Afrika ook de Westkust tot
aan kaap Bojador, en de Oostkust tot kaap Coriëntes aan zich
onderworpen, maar al wat ten Zuiden van genoemde punten
lag, was geheel onbekend. De zuidelijke zeeën werden voor
onbevaarbaar gehouden, en, ofschoon in de oudheid de Pheni-
cicrs Kaap de Goede Hoop zijn omgezeild, was later het be-