Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scanScanned page
7'. Uitgaven van P. NOORDHOFF te Groningen.
F. Deelstra, KLEINE AARDRIJKSKUNDE VAN NEDER-
LAND EN NEDERLANDSCH-INDIë voor de
Volksschool, met schetskaartjes. Prijs ... ƒ 0,25.
»We oordeelen dit werkje voor het onderwijs zeer geschikt."
(C/ic. Schoolbode.)
»Zeer goed." (Dietsche Warande.)
F. Deelstra, VAN HIER EN DAAR. Aardrijksk. leerboekje
voor het Lager en Meer Uitgebr. Lager Onderwijs.
Prijs..............f 0,30.
»Een degelijk en duidelijk leerboekje." ^ {Chr. Schoolbode.)
»Het boekje is goed en kan zeer wel aanbevolen worden." (Vereeniging.)
J. J. A. Goeverneur, OVERAL HEEN! Een reisje de wereld
rond met de laarzen van den Reuzenman. Kleine bij-
dragen tot bevordering van Natuur-, Landen- en Volken-
kennis , voor huis en school bijeenverzameld. 2 deeltjes,
zesde druk. Prijs per deeltje . . . . . ƒ 0,30.
»De lessen in de aardrijkskunde en de kennis der natuur zullen van dit
boekje profiteeren." {Paedag. Bijdragen.)
J. J. A. Goeverneur, DE HEELE WERELD ROND. Een
Leesboek tot bevordering van Natuur-, Landen- en Vol-
kenkennis ten dienste der Volksschool. 2 deeltjes, 3e
druk. Prijs per deeltje........ƒ 0,30.
»Uit volle overtuiging kan ik deze werkjes aanbevelen." (Voo>-uit.)
H. C. van der Heljde, KIJKJES IN DE OOST. Een Lees-
boek voor de Volksschool. Ie deeltje, 4e druk; 2e
deeltje, 3e druk. Prijs per deeltje . . . . f 0,40.
»Voorwaar, v. d. Heijde's arbeid is 't aanbevelend woord van Prof. Veth wel
waard." . (Het Schoolblad.)
»Leerrijk en boeiend." {Het Vaderland.)
»Een boeiend leesboek." {Ons Recht.)
R. Brons Middel, LOSSE SCHETSEN OVER NEDER-
LANDSCH OOST-lNDIë. Leesboek voor schooien,
huis. Twee deeltjes. Prijs per deeltje ... ƒ 0,30.
»Een uitgaaf, die wij hartelijk welkom heeïen." {De Wekker.)
»We verwachten veel succes van dit werkje^" {Sneeker Courant.)