Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven van P. NOORDHOFF te Groningen. .
J. D. Bakker en F. Deelstra, OP REIS DOOR NEDER-
LAND. Geïllustreerd aardrijkskundig Leesboek voor
de Volksschool. Twee Stukjes, ieder met 35 Houtsneden.
Prijs per stukje. . . . . . . . . . ƒ0,40.
»Het leesboek, ons hier aangeboden, bevat een aantal belangrijke en goed-
gestileerde leeslessen. De illustraties beboeren tot de schoonste, die men in
onze hedendaagsche" schoolboeken aantreft. Vorm en inhoud zijn er alleszins
op aangelegd, om de belangstelling der jeugdige lezers gaande te houden."
{Paedag. Bijdragen.)
R. Bos' TEEKEN-ATLAS, in 16 Gekleurde Kaarten. Tweede,
verbeterde druk. Prijs ........ f 0,25.
R. Bos' AARDRIJKSKUNDIG TEEKENBOEK. Tweede
druk. Prijs............ƒ0,10.
Dit Aardrijkskundig Teekenboek kan ook gebruikt
worden bij Deelstra's Kleine Aardrijkskunde van Neder-
land en Ned.-Indië.
»Een uitstekend werk." {De Amsterdammer.)
■»De »Teekenatlas" met daarbij behoorend »Aardrijkskundig Teekenboek"
zullen uitstekend voldoen." {Dagbl. v. Z.-HoUand en 's-Gravenhage.)
F. Bruins, WIJ EN DE WERELD. Beknopte Aardrijkskunde
voor de Lagere School. Derde druk. Met pl. m. 100
Houtgravures. Compleet in twee stukjes . ä ƒ 0,30.
»Over de methode, door den S. gevolgd, behoeft hier niets gezegd te wor-
den. De voordeelen dezer methode zijn te bekend, dan dat ik er over zou
moeten uitweiden." {Het Schoolblad.)
»De heer Bruins schreef deze aardrijkskunde voor scholen, waar zijn »Drie-
maal den aardbol om" moeilijk door te werken is." (Hel Vaderland.)
F. Bruins, DRIEMAAL DEN AARDBOL OM! Aardrijks-
kunde voor de.Volksschool, in drie ineensluitende leer-
kringen. Eerste Gedeelte, Veertiende druk. Tweede
Gedeelte, Twaalfde, herziene druk. Prijs van elk
Stukje ..............ƒ0,35.
»De boekjes van den heer Bruins zijn en blijven een aanwinst voor het on-
derwijs." {Het Vaderland.)
»Goede wijn van zooveel jaren behoeft geen nieuwen krans." (Ons Recht.)
F. Deelstra, KLEINE AARDRIJKSKUNDE VAN EUROPA
voor de Volksschool, met schetskaar^es. Prijs ƒ0,25.
»We strekken ons oordeel ook 'over deze uitgave uit." (Chr. Schoolbode.)
»Een handig, net, aanbevelenswaardig boekje." (N. Nijm. Schoolblad.)