Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
Tjidonan) uitloopen en hun sHb uitstorten, zoodat zij allengs
in diepte afneemt. In die baai staat een dorp van armzalige
hutten, geheel op palen gebouwd, en een vierkant vormende.
De woningen zijn met elkander verbonden door een gang of
galerij, van bamboeslatten gemaakt, die er buiten langs loopt.
Daaraan grenst een soort van pleintje, waarvan de grond ins-
gelijks uit latwerk bestaat. Zéker een vrij ongewone manier
van huizen bouwen. De bewoners van dat zonderlinge dorp
vinden grootendeels hun bestaan in het duiken naar pareloesters.
Ge weet immers, dat de kostbare paarlen besloten zitten tus-
schen de schalen van een tweekleppig schelpdier?
Nu gaan wij een uitstapje maken naar het oord, waar hoofd-
zakelijk de eetbare vogelnestjes worden ingezameld, naar het
dorp Karang Bollong, in de aangrenzende residentie Bagelcn.
Op onzen weg daarheen komen wij verscheiden kaneeltuinen
voorbij. De kaneelboom is een heester, en de welbekende pijp-
kaneel is de bast der takken. Deze worden afgesneden, als zij
de lengte van bijna een meter hebben; men doet dit achtmaal
in een jaar en snijdt er dan twee of drie af, die dadelijk van
de bladeren en loten worden ontdaan en naar een schuur ge-
bracht , waar men den bast er afschilt, die onder het drogen
zich oprolt.
Na een vermoeienden rit over bergachtig terrein bereiken wij
het reeds genoemde dorp, en nemen wij onzen intrek bij den
ambtenaar, die het opzicht heeft over het pakhuis waar de nest-
jes worden bijeengebracht. Hij vertelt ons, dat wij het uit-
muntend treffen, want dat juist de toebereidselen tot de inza-
meling, welke driemaal 's jaars geschiedt, in vollen gang zijn.
Er is een soort van klipzwaluw, die haar nestjes maakt van
een kleverig vocht, 't welk zij afscheidt door de halsklieren;
in de lucht wordt dat spoedig hard en verkrijgt dan een eenigs-
zins hoornachtig aanzien. Voor de Chineezen en Japanners zijn
die vogelnestjes een uitgezochte lekkernij; daarom maakt de re-
geering er een winstgevend handelsartikel van. Voor de beste
soort wordt op de veilingen te Batavia ruim zesduizend gulden
per pikol betaald, dat is twee gulden of een rijksdaalder per
stuk. In de wanden van den berg Karang Bollong zijn ver-
scheiden holen, waar de bewuste vogels hun nesten in rijen