Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
io6
geheele streken, die voor weinige jaren nog woest lagen, zijn
thans bedekt met bevallige woningen zoo voor Europeanen als
voor inlanders, — zijn thans verdeeld in welige akkers, die
ruime oogsten geven.
25. Uitstapjes.
In de stad Pasoeroean gevoelen wij ons bijzonder prettig.
Zeer veel Europeanen, die met het toezicht op verschillende
werkzaamheden aan en bij de suikerfabrieken zijn belast, hou-
den hier hun" verblijf, en in hun gezelligen kring smaken wij
genotvolle oogenblikken. 't Gebeurt ook vaak, dat een of meer
dier Heeren ons aanbieden hen te vergezellen op zwerftochten
in den omtrek, en het spreekt vanzelf, dat wij'van die beleefd-
heid een dankbaar gebruik maken.
Op een dier uitstapjes hebben wij ons bijna drie uren van de
stad verwijderd. "Vermoeid van den rit, — afstanden van eenige
beteekenis, vooral daar, waar het terrein niet al te bergachtig
is, worden zelden anders dan te paard afgelegd, — stijgen wij
af bij een eenvoudig maar vriendelijk gebouw, dat aan den
oever van een meer is gelegen. Zie, zegt onze begeleider, als
ge ooit in Zwitserland geweest zijt, dan kunt gij u thans ver-
beelden , dat gij er u opnieuw bevindt. Inderdaad, de helder
blauwe kleur van het water herinnert levendig aan die van de
meren van het Alpenland en is verrukkelijk schoon. Het meer
zelf, — het heet Banjoe Biroe, hetgeen blauw water beteekent,
strekt tot verblijfplaats aan een menigte schitterend gekleurde
visschen en is omgeven door slank geboomte, in welks takken
heele troepen van apen hun vermakelijke kluchten uitoefenen.
Het gebouw, waar wij eenigen tijd vertoeven om uit te rusten,
is een badhuis en behoort tot de meest bekende en gezochte
plekjes van Java. Onder de veranda gezeten, aanschouwen wij
met bewondering de rijk bebouwde velden, die zich uitstrekken
tot aan den voet van het Tenggergebergte, 't welk onzen blik
het verder doordringen belet. Op een volgenden dag bezoeken