Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
I. Onze Oost.
Wanneer wij een blik slaan op de kaart van Azië, dan ont-
dekken wij in het Zuid-Oosten, däär, waar de overgang is van
het grootste der werelddeelen tot Nieuw-Holland, het vasteland
van Australië, eenige groote en zeer veel kleine eilanden. Zij
liggen op en langs de Evennachtslijn en omsluiten de toegan-
gen, die van den Indischen Oceaan naar de Stille Zuidzee gelei-
den. Het zijn die eilanden, waarmede wij ons in de volgende
bladzijden zullen bezig houden.
Wel, — zou men kunnen zeggen, — waarom juist met die
zoo ver verwijderde streken ? Want, dat ze op grooten afstand
van ons liggen, blijkt reeds dadelijk daaruit, dat de geheele
breedte van Europa en van Azië ons er van scheidt. Waarom
niet liever gesproken over landen en volken, die zich meer in
onze nabijheid bevinden, met welke onze landgenooten dagelijks
in aanraking komen? Is het niet veel beter, goed bekend te
zijn met den toestand van Duitschland en Engeland, met de ze-
den en gewoonten van Franschen en Belgen? *
Toch niet! Want hoe nuttig en noodig het is, veel te weten
aangaande onze naaste buren, in de eerste plaats moeten wij
weten, wat er in ons eigen huis te zien is. Met andere woorden:
hoe groot gewicht ook te hechten is aan bekendheid met de
landen, die ons begrenzen, boven alles moeten wij ons op de
hoogte stellen van wat er omgaat in het eigen vaderland.
En — die eilanden, daar in de verte, — zij zijn een deel
van Nederland! De menschen, die daar wonen , zijn , ofschoon
wij hun taal niet verstaan, in zekeren zin onze landgenooten.
Op de zeeën en straten tusschen die eilanden ontplooit onze drie-
kleur haar banen; aanzienlijken en geringen zijn er onderge-
schikt aan het gezag van Nederlandsche wetten.
Java, Sumatra, Borneo en Celébes met nog een menigte
kleinere eilanden, vormen Onze Oost. Indien wij er geen belang
II. C. VAN DER HEIJDE, Kijkjes in de Oost. I. 4e druk. I