Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
sten door het beestje op die wijze en zeker wel tegen zijn wil
bewezen, zullen wel niet heel belangrijk zijn en worden gewis
overtroffen door den verdelgingsoorlog, dien hij onafgebroken
voert tegen de termieten. Met zijn lange scherpe nagels krabt
hij de nesten open, waarna hij van de ontelbare bewoners zoo-
veel , als hij krijgen kan, naar binnen speelt.
Doch we zouden nog lang over Javaansche dieren kunnen
spreken, zonder er alles van gezegd te hebben. Slechts enkele
van de merkwaardigste hebben we willen vermelden, om een
klein denkbeeld te geven van den ontzaglijken rijkdom, die ook
de dierenwereld daar kenmerkt.
23. De koffieteelt.
Hebben wij onder de voortbrengselen van onze Oost den
voorrang moeten toekennen aan de rijst, omdat deze het hoof(i-
bestanddeel is van de volksvoeding in Indië, —- de tweede
plaats behoort ontegenzeggelijk aan de koffie, het voornaamste
handelsartikel.
Ongebrande koffieboonen kent gij zeker wel. Nu, in dien
toestand worden jaarlijks millioenen ponden aangevoerd, in
openbare veiling gebracht en vervolgens van Amsterdam of
Rotterdam, ook wel van Schiedam of Dordrecht, in alle rich-
tingen heinde en ver verzonden. Die boonen — op het
eerste gezicht zou men ze halve boonen noemen, maar dat
zou toch mis wezen — zijn de zaden van een fraaien, vrij
lagen boom, welks hoogte de 5 meters maar weinig te boven
gaat.
Ofschoon de Java-koffie niet de beste is, die in onze bezit-
tingen wordt geteeld, is toch op genoemd eiland de cultuur
het belangrijkst, omdat zij zich over bijna geheel Java heeft
uitgebreid. Zelden kan men er lang achtereen reizen, zonder
opnieuw koffietuinen aan te treffen, die zich vaak verscheiden
palen ver uitstrekken.
H. C. VAN UER HEIJDE, Kijkjes in de Oost. I. 4e druk, 7