Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
lijken. Bovendien is het 7ioodig, een werkje vati deze^i aard steeds
in overeenstemming te doen zij^i met de7i wisselenden toestand,
door 7iota te nemen va7i alle belangrijke wijzigingen vooral op
7naatschappelijk gebied. Dit zij tot 77iijn verontschuldiging gezegd
aa7i collega's, wie7i het 77iinder aangenaa77i mocht zij7i, dat exe77i-
plaren van een herdruk van de „Kijkjes" moeielijk bij die van
een vroegere uitgaaf te bezige7i zijn, — een bezwaar, welks be-
staa7i ik erken, welks gewicht ik evenwel niet te hoog 77iag aan-
slaan, 077idat het tot de 07iver77tijdelijkheden behoort.
Ik hoop te mogen ondervinden, dat de welwillende bejege7ii7ig,
die 7nijn boekje te7i deel viel, daaraan bij voortduri7ig gescho7ike7i
wordt.
Leiden, Juni 1891. H. C. v. d. H.