Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
Enkelvoud.
Mannelijk. Vrouwelijk.
1. De vader zelve, zelf. 1. De moeder zelve.
2. Des vaders zeiven, 2. Der luoeder zelve.
3. Den vader zeiven. 3. Derof de moeder zelve.
4. Den vader zeiven, zelf. 4. De moeder zelve.
Onzijdig.
1. Het kind zelve, zelf.
2. Des kinds zeiven.
3. Den kinde zeiven, het kind zelf.
4. Het kind zelve, zelf.
Meervoud.
1. De vaders, moeders, kinderen zeiven.
2. Der vaders, moeders, kinderen zeiven.
3. Den vaders, moeders, kinderen zeiven.
4. De vaders, moeders, kinderen zeiven.
Zelf staat voor zeW, eene verkorting van zelve,
49. In de volgende uitdrukkingen komt de 2de naamval der
pers. voornaamw. voor: Gedenk mijner; Ontferm u tijner; Erbarm u
hunner; Wij zullen zijnt daarbij gedenken; Ik zou mij zijns nog
schamen ? Wij schamen ons uwer; Hij is mijns niet waardig; Eén on-
zer; Drie hunner; Dit boek is mijn; Hij is mijns gelijke, zijns ge-
lijke; Doe het om uws zelfs wille-.
Want Vw is 't koninkrijk, o Heer!
Uw is de kracht, uw is al de eer.
Zijn is de zee: ze is door zijn kracht
Met al hei droge voortgebracht.
Gij hebt, 0 Vader!
U mijns erbarmd.
Hier laat ik lief en leed, en al wat mijner was.
Tot eindlijk zich mijn stof zal mengen met uw asch,
50. De bezittelijke voorn, duiden aan of iets aan den eer-
sten, den tweeden, of den derden persoon toebehoort. Die