Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
41. Sommige bijv. naamw. en bijw. vormen hunne trap-
pen onregelmatig:
Verg. trap.
beier,
erger, kwader,
meer, meerder,
minder, weiniger,
vroeger, eerder,
liever, grager.
Stellende trap.
goed ,of wel,
kwaad,
veel, menig,
weinig,
vroeg,
gaarne, graag,
vaak, dikwijls, dik-
maals, dikwerf,
menigmaal,
laat.
Overtreff. trap.
best;
ergst, kwaadst;
meest;
minst, weinigst;
vroegst, eeist;
liefst, graagst;
vaker, meermalen, vaakst, meest;
later, luatst, lest.
Bést staat vtor belst, gelijk lest staat voor letst. Bet komt
nog voor in betovergrootvader, betweter, Betuwe. Lest komt voor
in de spreekwijze: Lest heugt besi en in lestmaals,ten leste, ten lan-
gen leste. Lest is het tegenovergestelde van eerst; laatst, van eerst '
en vroegst beide. — Vooral dichters maken gaarne gebruik van/«s^.
Eer (d. i. vroeg), oorspronkelijk een stellende trap, heeft de be-
teekenis van een vergrootenden trap gekregen^ Hij was eer dan ik.
Hoogst zeldzaam is 't gebruik van goeder. Bij Tollens komt
het enkele malen voor. In Mijn Vaderland zingt hij van de Ne-
dcrlandsohe vrouw;
Er leeft er nergens goeder,
In zijne Echtscheiding schrijft hij:
Rechter"! zoo nokte, zoo snikte het kind,
wil ik, U neem ik tot hoeder:
Zijn beiden zoo wreed en vergramd en verblind,
Wees gij mij onnoozle dan goeder."
In De standvastige Liefde van Alexis en Aline leest men:
*Daar is geen liever of geen goeder
Dan ik begeer.....
Ik wil tot schoonzoon", sprak de moeder,
#Een edel heer."
5